Phụ Tỉnh Mông Cổ – Đánh Giá Tổng Thể Về Sứ Mệnh Salêdiêng

Ulaanbaatar, Mông Cổ, ngày 12 tháng 4 năm 2024 – Sứ mệnh Salêdiêng bắt đầu ở Mông Cổ vào năm 2001, có 5 Salêdiêng tiên phong đã bắt đầu sứ mệnh Salêdiêng nơi đây. Trong số đó, có 2 Salêdiêng vẫn còn hiện diện. Năm ngoái, Cha Alfred, Tổng Cố vấn Truyền giáo đã có chuyến thăm ngoại thường tới Phụ tỉnh Mông Cổ, và ngài đã để lại một câu hỏi quan trọng, đó là tương lai của Phụ tỉnh Mông Cổ sẽ ra sao?

Hơn nữa, trong thông điệp cuối cùng của Bề Trên Cả và Ban Tổng Cố vấn trong Team Visit 2024 tại Việt Nam, Bề Trên Cả đã đưa ra 10 điểm khuyến khích và mời gọi các Salêdiêng trong khu vực EAO: “Chúng tôi nhận thức được sự thay đổi trong hoàn cảnh của các Tỉnh dòng, đã thay đổi rất nhiều so với những thập kỷ trước cả về sự tăng trưởng về số lượng công việc, sự sụt giảm về số lượng Salêdiêng và sự gia tăng về số lượng nhân viên. Điều cấp bách là các Tỉnh dòng phải đưa ra quyết định về việc quản lý trong tương lai và tính bền vững của công cuộc, luôn ưu tiên lựa chọn cho những người có hoàn cảnh khó khăn nhất.”

Hơn nữa, sau đại dịch COVID-19, bằng cách này hay cách khác, chúng ta đang rơi vào tình trạng lo lắng do cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Chúng tôi cũng đã trải qua những khó khăn tài chính để tiếp tục sứ mệnh ở Mông Cổ. Sau hơn 20 năm Truyền giáo Salêdiêng ở Mông Cổ, chúng tôi đã thực hiện rất nhiều hình thức tông đồ tuyệt vời khác nhau. Nhiều khi chúng ta làm điều đó vì đam mê và sáng kiến của mình, nhưng không cẩn thận phân định việc tông đồ nào chúng ta nên hoặc không nên đảm nhận. Vì thế, chúng ta nên đánh giá toàn bộ hoạt động tông đồ trong Phụ tỉnh Mông Cổ, nên tiếp tục hoạt động tông đồ nào, và hoạt động tông đồ nào chúng ta phải định hình lại hoặc tổ chức lại. Thực ra việc này khá đau đớn và đồng thời cũng khó khăn, nhưng chúng ta nên can đảm thực hiện.

Thảm họa đại dịch và thông điệp của Cha Bề Trên Cả cũng như Ban Tổng Cố vấn của ngài trong chuyến TeamVisit tại Việt Nam, bằng cách nào đó đã mời gọi chúng tôi cùng nhau góp sức để tiếp tục sứ mệnh mà chúng tôi đã đảm nhận trong hơn 20 năm qua. Vì vậy, chúng tôi đã quyết định tổ chức một cuộc họp Phụ tỉnh để thảo luận về các hoạt động tông đồ mà chúng tôi đã cùng nhau thực hiện cho đến nay.

Cuộc họp của Phụ tỉnh bắt đầu tại nhà tĩnh tâm Handgait, nơi có sự tham dự của tất cả các hội viên Mông Cổ và Cha Marcello (đại diện Ban Cố vấn Tỉnh dòng Hàn Quốc) từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 4. Cuộc họp được bắt đầu với phần suy tư, do Cha Mario Gaspar dos Santos, SDB hướng dẫn vào lúc 09:30 đến 12:00, sau đó là phiên họp đầu tiên. Những ngày họp được kết thúc với nhận xét của Cha Marcello. Ngài cho biết tất cả các hội viên đều tích cực tham gia vào buổi họp đoàn và diễn ra suôn sẻ, không có bất kỳ căng thẳng nào.

Cuộc họp này là cái nhìn bao quát đầu tiên, nhằm trình bày tình hình chung của Phụ tỉnh để tất cả các hội viên hiện đang làm việc nhận thức được tình hình thực tế của Phụ tỉnh Mông Cổ. Sau này, sẽ có cuộc họp của Ban Cố vấn Phụ tỉnh, cuộc họp này sẽ rất quan trọng vì nó đưa ra quyết định về những việc tông đồ nào nên tiếp tục hay phải cắt bỏ hoặc tổ chức lại.

Nguồn: bosco.link/webzine/94130

Chuyển ngữ:  Hoàng Khánh.

 

Visited 80 times, 1 visit(s) today