CHA ALFRED MARAVILLA, TỔNG CỐ VẤN TRUYỀN GIÁO CÓ CHUYẾN VIẾNG THĂM NGOẠI THƯỜNG LẦN THỨ 2 TỚI TỈNH DÒNG SALÊDIÊNG VIỆT NAM

Việt Nam – tháng 10 năm 2023 – Sau khi kết thúc khoá tập huấn dành cho các nhà truyền giáo Salêdiêng tại Rôma, Cha Alfred Maravilla, Tổng Cố vấn Truyền giáo, tiếp tục có chuyến viếng thăm ngoại thường tới Tỉnh dòng Thánh Gioan Bosco Việt Nam (VIE). Trong suốt chuyến thăm lần này, cha Alfred đến thăm vùng cao nguyên và có cơ hội tìm hiểu về công việc của các hội viên Salêdiêng đang làm việc với người đồng bào K’ho ở K’long, sau đó cha sẽ đi thăm cộng thể đào luyện hậu tập viện ở Đà Lạt và cuối cùng là nhà đào luyện thần học ở Hồ Chí Minh.

Nguồn: www.infoans.org

Chuyển ngữ: Ngọc Toản SDB

Visited 235 times, 1 visit(s) today