Ngày Truyền Giáo Salêdiêng ở Đông Timor

(Dili, Đông Timor – 26.02.2018) – Cộng thể Hậu tập viện ở Dili là nơi tổ chức Ngày Truyền Giáo Salêdiêng tại Á tỉnh Đông Timor trong năm nay. Ngày Truyền Giáo bắt đầu từ chiều ngày 24 tháng 2, trước lễ mừng kính 2 thánh Tử đạo Salêdiêng, tức Đức cha Vergsilia và Cha Caravario.

Trong Ngày Truyền Giáo hôm nay, Á tỉnh nhấn mạnh đến mẫu gương nơi 2 vị truyền giáo tại miền EAO, đó là Thánh Phanxicô Xaviê và Cha Cimatti.

Á tỉnh đã mời các tu sĩ dòng Tên giới thiệu về Thánh Phanxicô Xaviê, và mời một anh em SDB từ Nhật Bản đến thuyết trình về Cha Cimatti. Tuy nhiên vào phút chót, các vị không thể đến. Vì vậy, Ban tổ chức đã sử dụng các dữ liệu qua mạng Internet và chuyển ngữ qua tiếng địa phương để giúp mọi người hiểu về 2 vị truyền giáo.

Cha Apolinario Neto, Bề trên Á tỉnh cũng đến tham dự. Cử tọa có hơn 100 người, gần 30 thầy Hậu tập viên, 20 em tu sinh và một số sơ FMA. Các anh em Cựu học viên Don Bosco tại Nhật Bản đã hỗ trợ để chuyển ngữ bộ phim về Cha Cimatti từ tiếng Nhật sang tiếng Tetun.

Hy vọng Ngày Truyền Giáo Salêdiêng sẽ giúp khơi dậy nhiệt huyết truyền giáo nơi các hội viên, nhất là nơi các anh em trẻ.

Bài viết của Cha Manuel Fraile, SDB
Văn Hào, SDB chuyển ngữ


Visited 1 times, 1 visit(s) today