Con Đức Mẹ Phù Hộ

Trung thu nơi Núi rừng

Bầu trời Nam Tây Nguyên vào những ngày tháng Tám mưa nhiều, nhưng vào đúng ngày 11.09.2019, thời tiết lại thật đẹp để các em học sinh bán trú tại Cộng đoàn Chân phước Maria […]