Vấn đề kinh tế trong Đoàn sủng và trong việc phục vụ sứ mệnh

Thánh bộ ‘Các Hội Dòng sống Đời Thánh hiến và các Tu hội sống đời sống Tông đồ’ phát hành kim chỉ nam nói về ‘Vấn đề kinh tế trong Đoàn sủng và trong việc phục vụ sứ mệnh’

(Vatican, 02.04.2018) – Đây là tài liệu mới nhất nhằm hướng dẫn các Dòng tu, do Thánh bộ các Hội Dòng sống Đời Thánh hiến và các Tu hội sống đời sống Tông đồ ban hành. Tài liệu mang tựa đề ‘Kim chỉ nam hướng dẫn về vấn đề kinh tế trong đoàn sủng và trong việc phục vụ sứ mệnh’. Tài liệu đã được Đức Thánh Cha Phanxicô phê chuẩn ngày 12/12/2017.

Tài liệu tuy chưa được phổ biến trên mạng qua văn bản kỹ thuật số, nhưng đã được phổ biến bằng sách in do nhà xuất bản LEV (Libreria Editrice Vaticana 2018) phát hành, với giá bán 10 EURÔ một cuốn. Trên website BOSCOLINK cũng có một vài trang tóm lược.

Cuốn chỉ nam này rất quý giá để chúng ta điều nghiên những giáo huấn của Giáo hội, không phải chỉ hữu ích đối với các giám tỉnh và các quản lý, nhưng để chúng ta có được cái nhìn theo Tin Mừng về việc sống tinh thần khó nghèo trong thế giới hôm nay. Cuốn sách chia làm 4 phần:

1- Gợi nhắc lại cuộc sống khó nghèo của Chúa Kitô.

2- Tầm nhìn phải quy hướng về Thiên Chúa, thể hiện qua Đoàn sủng và qua sứ mệnh.

3- Chiều kích kinh tế và việc thực thi sứ mệnh.

4- Những nhắc nhở cần thiết.

Tài liệu gồm 99 đề mục, nêu ra những chỉ dẫn rõ ràng về các vấn đề đa dạng, liên quan đến việc quản lý các tài sản vật chất. Cụ thể đó là những vấn đề sau :

-Cẩm nang về tiến trình quản trị

– Những vị đại diện hợp pháp

– Vấn đề kiểm soát trong nội bộ và những báo cáo bên ngoài

– Sự chia sẻ nguồn phúc lợi

– Việc xây dựng những cơ sở mới

– Việc ủy quyền của Tòa Thánh để tiếp nhận những nguồn lợi khả thể (cho thuê mướn, cho vay mượn, đầu tư kinh tế)

– Bổn phận ghi chép sổ sách và thực hiện việc kế toán.

Nhưng có lẽ, vấn đề nổi cộm nhất mà tài liệu đưa ra, đó các nguyên tắc Tin mừng để bảo đảm tính bền lâu trong việc thực thi sứ mệnh, cụ thể như:

+ Các công cuộc không được tách biệt khỏi sứ mệnh (số 23).

+ Các nguồn phúc lợi nhằm để phục vụ cho công cuộc Rao giảng Tin mừng ngày hôm nay, chứ không phải để duy trì hay bảo tồn các cơ sở đang có (số 25 – 26).

+ Sự cần thiết của việc phân định và lên kế hoạch (số 25-26).

+ Định dạng lại các công cuộc và cách thức điều hành (số 27).

+ Nhu cầu cần làm việc chung, việc nối mạng để tương tác.

Tài liệu cũng nhắc lại 4 nguyên tắc liên quan đến sứ mạng và vấn đề kinh tế, mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói đến trong Tông huấn Evangelii Gaudium :

1-Vấn đề thời gian quan trọng hơn vấn đề nơi chốn. Nguyên tắc này nhằm chống lại cám dỗ khi các dòng tu muốn phát triển mạnh mẽ về cơ sở làm việc hơn là nhắm đến việc bắt tay ngay vào sứ vụ phục vụ những con người mỏng giòn, thấp kém nhất trong xã hội hôm nay.

2- Vấn đề thực hành quan trọng hơn những ý tưởng chỉ có trên lý thuyết. Các công cuộc của các Dòng tu cần nhắm đến những nhu cầu cụ thể của dân chúng, và đừng có rơi vào cám dỗ chỉ đưa ra những cơ chế nặng tính hình thức.

3- Nhắm đến tổng thể hơn là chỉ nhắm đến từng phần riêng lẻ. Chúng ta được mời gọi để mở rộng tầm nhìn, chứ không phải chỉ dừng lại trên một vài sự việc cỏn con. Cần nhắm đến việc phục vụ cho thiện ích chung. Các tu sỹ có thể giúp Giáo hội địa phương khơi dậy những năng động lực để nhắm đến tổng thể, chứ không phải chỉ nhắm đến một thiểu số đơn lẻ.

4- Sự hiệp nhất phải vượt thắng những đối nghịch và những dị biệt. Chúng ta được mời gọi chấp nhận những xung khắc hay những đối kháng. Chúng ta phải sẵn sàng chấp nhận ngay cả việc có những bàn tay dơ bẩn, nhưng biết nắm tay nhau để cùng tiến lên, cùng hiệp nhất trong hành động về những vấn đề mà ngày hôm nay được nhấn mạnh rất nhiều như ‘Sự sống; Gia đình; Cuộc chiến chống nghèo đói; Giáo dục,…

Cuốn kim chỉ nam này giúp soi sáng cho các quản lý và cũng đòi hỏi chúng ta phải cố gắng phấn đấu để thực hiện những hướng dẫn của Giáo hội. Các quản lý là những người được thừa ủy sứ vụ, như Don Bosco đã từng nói: “Các con hãy nhớ rằng, những gì chúng ta đang có là của người nghèo, chứ không phải của chúng ta. Vì vậy, khốn cho chúng ta nếu chúng ta không biết sử dụng nó một cách đúng đắn” (Hiến luật số 79; MB V, 450).

Bài viết của Thông Tấn xã Salêdiêng
Văn Hào, SDB chuyển ngữ


Visited 22 times, 1 visit(s) today