Tông huấn “Christus vivit – Chúa Kitô sống” của Đức Thánh Cha Phanxicô (Bản Tiếng Anh)

[pdf-embedder url=”http://donboscoviet.info/wp-content/uploads/Christus-Vivit.pdf” title=”Christus Vivit”]

Visited 13 times, 1 visit(s) today