suy niệm Lời Chúa Thứ Hai tuần XXVIII TNA – Nhưng chúng sẽ không thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giôna

 (Lc 11, 29-32)

     Như chúng ta đã biết, các câu chuyện về những phép lạ, từ Cựu Ước đến Tân Ước, đều biểu tỏ lòng thương xót của Thiên Chúa cho con người. Và cũng chính những phép lạ ấy, Thiên Chúa tự mặc khải cho con người thấy Ngài là Đấng giàu lòng xót thương. Nhưng những người Biệt Phái và Luật Sĩ lại không chịu tin. Họ như muốn thách thức để được nhìn thấy tận mắt các dấu lạ mà chính họ yêu cầu. Nhưng Chúa Giêsu bảo: “Thế hệ này là một thế hệ xấu xa: chúng đòi dấu lạ, nhưng chúng sẽ không thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giôna”.

Kinh Thánh cho chúng ta biết, Giôna đã bị cá nuốt ba ngày, sau đó ông đã được cá nhả ra trên bãi biển mà vẫn còn sống. Và điều đáng nhớ là từ biến cố đó Giôna đã biết vâng phục thánh ý Chúa. Ông đã đi và rao giảng cho dân thành Ninive. Nhưng điều đáng ngạc nhiên chính là ‘lời’, và có lẽ là cả ‘cách’ rao giảng của ông đã khiến cho dân thành Ninive bước vào một cuộc hoán cải thực sự. Vua chúa, thường dân, thậm chí cả súc vật đều ăn chay và ai nấy sám hối về việc mình đã làm. Thái độ của họ đã làm cho Thiên Chúa không còn ý định giáng phạt nữa.

Tin mừng hôm nay cho thấy nỗi buồn của Chúa khi dân chúng đòi những dấu lạ, trong khi họ lại là những Biệt Phái và Luật Sĩ. Họ đòi một dấu lạ từ trời như để chứng thực về sứ mạng của Đức Giêsu. Nhưng Đức Giêsu đã không chinh phục đức tin của họ bằng bất kỳ một dấu lạ nào “ngoài dấu lạ tiên tri Giôna”.

Dấu lạ mà Chúa nhắc lại với họ chắc không phải là chuyện ông bị cá nuốt ba ngày mà vẫn còn sống, nhưng là sự ăn năn sám hối của dân thành Ninive khi nghe Giôna rao giảng. Các Biệt Phái và Luật Sĩ là những kẻ cứng lòng đáng để bị kết án.

Chúng ta hãy xin Chúa ơn khiêm nhường để nhận ra con người đầy giới hạn của mình hầu tin tưởng và cậy trông vào Chúa nhiều hơn. Amen