Văn Kiện Giáo Hội

Nội dung tổng quát Tự sắc “Vos estis lux mundi” của Đức Thánh Cha Phanxicô

Ngày 9 tháng Năm 2019, Toà Thánh đã công bố Tự sắc mới của Đức thánh cha Phanxicô với nhan đề “Vos estis lux mundi” (Các con là ánh sáng thế gian), được Đức thánh cha ký ngày 7 tháng Năm trước đó. Tự sắc này thiết lập những quy định nhằm giải quyết nạn giáo sĩ tu sĩ lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên trong Giáo hội, cũng như nạn bạo hành, lạm dụng các nữ tu… […]

Văn Kiện Giáo Hội

Toàn văn Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân Ngày Cầu nguyện cho Ơn gọi 2019

Sau lần trải nghiệm sống động và hiệu quả về Thượng hội đồng giới trẻ vào tháng 10 năm ngoái, chúng ta gần đây cử hành Ngày Giới trẻ Thế giới 34 tại thành phố Panama. Hai sự kiện lớn này giúp Giáo Hội để tâm đến tiếng nói của Chúa Thánh Thần và cuộc sống của người trẻ, nam cũng như nữ. Giáo Hội cũng quan tâm đến những câu hỏi và bận tâm của người trẻ, những vấn đề và hy vọng của họ. […]