‘Trở nên môn đệ của Chúa Giêsu’ và ‘Được sai tới những cộng thể để phục vụ giới trẻ’

‘Trở nên môn đệ của Chúa Giêsu’ và ‘Được sai tới những cộng thể để phục vụ giới trẻ’

(Batangas, Philippines – 21.04.2018) – Vào ngày 21/04 vừa qua, Tỉnh dòng Bắc Phi luật tân (FIN) đã kết thúc tuần tĩnh tâm đợt 2 dành cho các anh em Salêdiêng trong Tỉnh dòng. Cuộc tĩnh tâm được tổ chức tại Trung tâm Linh Đạo Mẹ Phù Hộ ở Batulao.

Có 70 anh em tham dự tuần tĩnh tâm đợt này. Cha Giám Tỉnh Paul Bicoming cũng hiện diện với anh em trong suốt tuần lễ để mọi hội viên có thể gặp gỡ và bàn hỏi với Ngài. Vị giảng thuyết là Cha Fabio Attard SDB, Tổng Cố vấn Mục vụ Giới trẻ. Cha Martin Macasaet được cắt cử làm giám đốc tuần phòng.

Tuần tĩnh tâm là thời điểm để canh tân, như Don Bosco đã nói: “Đây là việc thực hành căn bản và tổng hợp của các việc đạo đức Salêdiêng”.

Trong phần khai mạc, Cha Fabio mời gọi mọi anh em hội viên hãy đi sâu vào căn tính Salêdiêng, đó là ‘Trở nên môn đệ Chúa Giêsu cách thực sự’ và ‘Được sai về các cộng thể để phục vụ các bạn trẻ’.

Mỗi ngày trong tuần tĩnh tâm đều có 2 bài huấn đức. Vào ban sáng, anh em cử hành Lectio Divina bằng việc suy gẫm một trích đoạn Kinh Thánh và lắng nghe tiếng Chúa với thái độ cầu nguyện. Vào ban chiều, Cha giảng phòng tiếp tục đề tài suy gẫm Lectio Divina ban sáng và triển khai cụ thể qua những thực hành theo truyền thống Salêdiêng, cũng như theo những hướng dẫn của Hiến luật.

Vào buổi chiều trước ngày bế mạc, anh em chia sẻ với nhau bầu khí gia đình trong bữa tiệc Agape đầy tình huynh đệ. Tất cả hát chung một bài để cám ơn Cha giảng phòng và cám ơn Cha Giám đốc cộng thể tại đây.

Buổi sáng ngày 21 tháng Tư, Cha Giám tỉnh chủ sự Thánh lễ để bế mạc tuần phòng. Trong bài giảng, Cha Giám tỉnh nói rằng, Tỉnh dòng tổ chức 2 đợt tĩnh tâm trong mùa Hè, để anh em khi trở về, có thể bắt đầu chương trình làm việc tông đồ trong suốt mùa hè. Tuy nhiên, Ngài nhắc nhở anh em phải làm mọi công việc để phục vụ cho Vương Quốc Nước Trời và cho vinh danh Chúa Cha. Khi đi làm việc, anh em luôn phải nhớ mình là tu sĩ Salêdiêng Don Bosco. Đừng bao giờ đánh mất căn tính của mình và phải luôn phục vụ cho sứ mệnh theo gương Don Bosco.

Trong Thánh lễ, Cha Giám tỉnh cũng công bố thư bổ nhiệm 4 tân Giám đốc của 4 cộng thể :

– Cha Rafael sẽ làm Giám đốc cộng thể Rinaldi, Trung tâm Học vụ Paranaque.

– Cha Ramon Garcia sẽ làm Giám đốc cộng thể Hậu Tập viện Thánh Tâm Chúa Giêsu ở Canlubang thuộc thành phố Calamba ở Laguna.

– Cha Darwin sẽ làm Giám đốc cộng thể Caluan ở Laguna.

– Cha Patrick Villasanta sẽ làm Giám đốc cộng thể Giáo xứ Đức Mẹ núi Carmel ở Naga.

Sau khi công bố việc bổ nhiệm các tân Giám đốc, mọi anh em hội viên cùng đọc văn thức canh tân lời khấn.

Năm nay, Tỉnh dòng tổ chức 2 đợt tĩnh tâm gần sát nhau. Đợt 1 từ ngày 08 đến ngày 14 tháng Tư. Đợt 2 từ ngày 15 đến ngày 21 tháng Tư. Cả 2 đợt đều do Cha Fabio Attard giảng huấn.

Bài viết của Cha Juvelan Paul N. Samia, SDB
Văn Hào, SDB chuyển ngữ