Cảm tưởng của các anh em hội viên sau cuộc thăm viếng của Cha Bề Trên Cả tại Đông Timor và Indonesia

“Chúng tôi cảm thấy được khích lệ cách mạnh mẽ để đi sâu vào sự hiệp thông với Tu hội”

(Jakarta Indonesia – 08.02.2018) – Sau 6 ngày thăm viếng Đông Timor và 2 ngày thăm viếng Indonesia, Cha Bề Trên Cả đã trở về Rôma. Sau đây là một vài cảm tưởng của một số anh em hội viên.

– Chúng tôi cảm nhận một bầu khí hiệp nhất giữa các anh em Salêdiêng. Các anh em SDB đang làm việc tại 7 địa điểm ở Indonesia đã quy tụ về Jarkarta rất đông đủ, không thiếu một ai. Chúng tôi là con cái của Don Bosco, được nối kết nên một với nhau để phục vụ giới trẻ qua Don Bosco và qua Đấng kế vị của Ngài.

– Chúng tôi cầu nguyện để kinh nghiệm mà chúng tôi đã trải qua trong những ngày vừa rồi sẽ tiếp tục làm tăng triển đoàn sủng Salêdiêng nơi chúng tôi.

– Cuộc thăm viếng của Cha Bề Trên Cả khơi dậy nơi chúng tôi lòng yêu mến đối với Don Bosco và đối với Tu hội. Mặc dầu trước đây, chúng tôi chưa gặp Cha Bề Trên Cả bao giờ, nhưng mọi người đều yêu mến Ngài. Sự hiện diện của Ngài giữa chúng tôi trong những ngày qua đã thắp lên tinh thần Salêdiêng nơi tất cả các thành phần trong gia đình Salêdiêng tại Indonesia. Đặc biệt các tập sinh và các hội viên đang trong thời kỳ đào luyện được khích lệ rất nhiều để tiếp tục dấn bước trong ơn gọi Salêdiêng.

– Hai ngày thăm viếng của Cha Bề Trên Cả quả là quá ngắn ngủi. Đấng đại diện Don Bosco đã khơi dậy nơi các anh em chúng tôi niềm vui và sự lạc quan. Chúng tôi cảm thấy gắn bó với nhau hơn trong cùng một gia đình. Chúng tôi thấy các Bề Trên tuy ở rất xa tại Rôma, nhưng lại thật gần gũi và luôn quan tâm đến chúng tôi.

– Cuộc thăm viếng của Cha Bề Trên Cả giúp chúng tôi có thêm can đảm và sự nhiệt thành. Chúng tôi vẫn hy vọng phụ tỉnh Indonesia sẽ sớm trở thành Á tỉnh. Chúng tôi cần phải tăng triển một cách mạnh mẽ hơn nữa.

– Tôi hơi buồn vì trong dịp này tôi không thể đem các bạn trẻ của chúng tôi đến tham dự ngày họp mặt với Cha Bề Trên Cả, vì chính phủ kiểm tra gắt gao và không cho phép. Tuy nhiên, tôi được khích lệ rất nhiều để dấn thân phục vụ các bạn trẻ Hồi giáo tại trường học mà tôi đang làm việc.

– Cha Bề Trên Cả là một con người rất bình dân và có phong cách sống khá giản dị. Ngài luôn kiến tạo bầu khí gia đình để sống thân tình và chan hòa với mọi người. Chúng tôi sẽ sống theo chỉ dẫn của Ngài để cộng tác mạnh mẽ hơn nữa với người đời trong việc thực thi sứ mệnh.

– Cha Bề Trên Cả có phong thái giống Đức Thánh Cha Phanxicô. Ngài yêu mến người nghèo và cả các trẻ em. Ngài nêu gương cho chúng tôi để chúng tôi biết cách sống gần gũi với người nghèo hơn nữa. Điều này rất quan trọng.

– Cuộc thăm viếng của Cha Bề Trên Cả đã tạo nên niềm vui, tinh thần huynh đệ và sự nhiệt tình trong toàn thể gia đình Salêdiêng tại Indonesia. Những lời giáo huấn của Ngài đã chỉ dạy chúng tôi  cách sống đời sống thánh hiến Salêdiêng rất cụ thể.

Cuối cùng, Cha Bề Trên Á tỉnh Apolinario Neto kết luận:

“Cha Bề Trên Cả thực thi vai trò là trung tâm của Tu hội và cũng là nhịp cầu nối kết toàn thể Gia đình Salêdiêng. Ngài nêu cho chúng tôi mẫu gương về việc lắng nghe và đồng hành, ở Đông Timor cũng như ở Indonesia. Bây giờ, Cha Bề Trên Cả đã hiểu rõ hiện tình của Á tỉnh ITM chúng tôi. Ngài đã để lại nơi chúng tôi nhiều dấu ấn, kiện cường cảm thức thuộc về (sense of belonging) nơi chúng tôi để khích lệ chúng tôi sống như những Môn đệ – Truyền giáo của Chúa Giêsu. Chúng tôi cảm nhận được một luồng sinh khí mới từ cuộc thăm viếng của Cha Bề Trên Cả.

Bài viết của Thông tấn xã Salêdiêng
Văn Hào, SDB chuyển ngữ


Visited 3 times, 1 visit(s) today