THÁNH LEONARDO MULRIALDO

Á Thánh năm 1963
Hiển Thánh năm 1970
Ngày kính nhớ 18.05


Khám phá ơn gọi linh mục

Leonardo Mulrialdo sinh năm 1928 tại Torino, ngài là con thứ tám trong một gia đình giầu có. Mồ côi cha khi vừa bốn tuổi, tuy thế ngài đã lãnh nhận một nền giáo dục kytô giáo tuyệt vời tại trường nội trú Scolopi ở Savona. Tuổi trẻ của ngài trải qua một cơn khủng hoảng tinh thần sâu xa, dẫn đến sự hoán cải và khám phá ra ơn gọi linh mục của mình. Ngài tiếp tục học triết và thần học tại Tôrinô. Trong thời gian này Leonardo bắt đầu làm việc tại khánh lễ viện Angelo Custode, điều hành bởi người anh họ của ngài, nhà thần học Roberto Murialdo.

Hít thở Hệ thống Dự Phòng

Nhờ có sự cộng tác này mà ngài đụng chạm được đến những vấn nạn của người trẻ Tôrinô: những trẻ đường phố, tù đày, cạo ống khói, bán hàng. Năm 1851 Leonardo được chịu chức linh mục. Ngài bắt đầu làm việc trong sự liên kết chặt chẽ với cha Cafasso và cha Bosco, và nhận điều hành Khánh Lễ Viện Thánh Luigi. Leonardo hít thở hệ thống dự phòng, ngài nhập thể nó và áp dụng nó trong tất cả những công cuộc giáo dục sau này của ngài. Năm 1866 ngài chấp nhận việc điều hành Lưu xá Artigianelli ở Tôrinô dành cho việc tiếp đón, đào luyện nhân bản, kitô hữu và hướng nghiệp cho những trẻ nghèo và bị bỏ rơi. Ngài thực hiện vô số các cuộc hành trình tại nước Ý, Pháp và Anh để thăm viếng những tổ chức chăm sóc và giáo dục, để học hỏi, đối chiếu và thăng tiến hệ thống giáo dục riêng biệt.

Thành lập Hội Dòng Thánh Giuse (Giuseppini del Murialdo)

Ngài là một trong những nhà khởi xướng đầu tiên của Thư Viện Công Giáo bình dân và Liên Đoàn những Công Nhân Công Giáo, mà sau này ngài là trợ giáo của họ trong nhiều năm.

Năm 1873, với sự nâng đỡ của các cộng tác viên, ngài thành lập Hội dòng Thánh Giuse (Giusepini del Murialdo). Mục đích tông đồ của dòng là giáo dục giới trẻ, đặc biệt là những em nghèo và bị bỏ rơi. Ngài mở Khánh lễ Viện, trường kỹ thuật, nhà gia đình cho những trẻ lao động và cả những trẻ làm trên đồng ruộng. Đào sâu những công việc của ngài trong những hiệp hội giáo dân, đặc biệt trong khía cạnh huấn nghiệp cho các người trẻ và ấn phẩm tốt. Châm ngôn của ngài là: Làm và nín lặng.

Chiêm niệm trong hành động như cha Bosco

Ngài là một con người của tinh thần và của cầu nguyện, chiêm niệm trong hành động như cha Bosco. Khoảng năm 1884 ngài bị bệnh viêm cuống phổi hành hạ: cha Bosco đã đến để ban phép lành cho ngài, và mặc dù giữa những thử thách và phiền toái, ngài vẫn còn sống đến năm 1900. Việc mất đi người cha trong tuổi thơ non nớt cũng khơi hứng nơi cha Leonardo trở thành người cha và người hướng dẫn cho những người trẻ mà Thiên Chúa muốn trao phó. Đời sống, phong cách và công cuộc làm cho ngài trở nên gần gũi với người bạn và hình mẫu của ngài, thánh Gioan Bosco.

Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã phong Á Thánh cho ngài năm 1963 và Hiển Thánh ngày 03 tháng 05 năm 1970

Ngọc Yến, FMA


 

Visited 1 times, 1 visit(s) today