Các Thánh

ĐAMINH SAVIÔ – CHẾT VẪN VUI TƯƠI

Trong lịch sử Giáo Hội, có rất nhiều vị thánh đã được tuyên phong. Mặc dù mỗi vị thánh đều có những nét đặc trưng, những cách thức riêng để đạt tới sự thánh thiện như Đức Ki-tô; thế nhưng, có một điểm chung nơi cuộc đời các ngài đó là niềm vui thánh thiêng – một niềm vui đích thực trong tâm hồn mà chính Chúa Thánh Thần đã tuôn đổ vào lòng các ngài. […]