Thứ Sáu sau Chúa Nhật 30 Thường Niên

CHỮA KHỎI VÀ CHO VỀ
Lc 14,1-6

Một ngày sabát kia, Ðức Giêsu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pharisêu để dùng bữa: họ cố dò xét Người. Và kìa trước mặt Ðức Giêsu, có một người mắc bệnh phù thũng. Người lên tiếng nói với các nhà thông luật và những người Pharisêu: “Có được phép chữa bệnh ngày sabát hay không?” Nhưng họ làm thinh. Người đỡ lấy bệnh nhân, chữa khỏi và cho về. Rồi Người nói với họ: “Ai trong các ông có đứa con trai hoặc có con bò sa xuống giếng, lại không kéo nó lên ngay, dù là ngày sabát?” Và họ không thể đáp lại những lời đó.

SUY NIỆM

Trong Luật Cựu Ước, điều răn của Thiên Chúa trong ngày Sa-bát không đơn thuần là điều răn cấm con người không làm việc, nhưng đó còn là lệnh truyền để con người bắt chước hành động cứu độ của Thiên Chúa bằng cách giải phóng những người khác khỏi nô lệ nữa. Mười Điều Răn bắt buộc con cái Israel không chỉ không làm việc của họ vào ngày Sa-bát, mà còn phải giải phóng tất cả mọi người trong gia đình – con cái, nô lệ, người ngoại kiều và tất cả gia súc – khỏi sự nô lệ. Bằng cách làm như vậy, họ bắt chước hành động cứu độ của Thiên Chúa, đã phá vỡ ách nô lệ của người Do Thái và đem họ ra khỏi Ai Cập (Đnl 5,12-15).

Bây giờ chúng ta có thể hiểu được công việc đầy sức mạnh của Chúa Giêsu trong ngày Sa Bát trong Tin Mừng Thánh Luca. Ngài thách thức những người Pharisêu bằng cách chữa bệnh vào ngày Sa-bát tới ba lần (Lc 6,6-11;13,10-17; 14,1-6). Nhưng Chúa Giêsu không vi phạm luật Sa-bát; ngài đang hoàn thiện nó. Vì trong ngày Sa-bát, chúng ta được lệnh không chấp nhận một số hoạt động vô ích, vô ích như những người Pharisêu nghĩ. Chúng ta được mời gọi để dành hoạt động riêng tư của mình để cộng tác một cách khiêm tốn vào trong hoạt động thần linh – hoạt động đó sẽ làm tan vỡ nô lệ của ma quỷ, cái chết, bệnh tật, các chế độ nô lệ. Như Chúa Giêsu đã nói khi chữa lành người phụ nữ bị què quặt trong ngày Sa-bát: “Người phụ nữ này, con cái của Áp-ra-ham, kẻ mà Sa-tan đã ràng buộc mười tám năm, sẽ được giải thoát khỏi sự ràng buộc này vào ngày Sa-bát” (Lc 13,16).

Tôi tự hỏi mình: Tôi sẽ làm gì vào Chúa Nhật? Tôi có xem nó như một ngày cuối tuần của “thời gian rảnh rỗi” không? Hoặc tôi và gia đình tôi cống hiến cho một số hoạt động làm việc với Chúa Giêsu? Trong Tin mừng Thánh Luca, ngài thiêu đốt mọi thứ cách mãnh liệt, cả bên trong lẫn bên ngoài, trở nên nô lệ cho con người: “Tôi đã ném lửa xuống đất – và tôi ước gì nó đã bốc cháy rồi!” (Lc 12,49).

Matthew Vale ’16 MTS
Gia Thi, SDB chuyển ngữ


 

Visited 2 times, 1 visit(s) today