Thái Lan – Hội thảo thường niên năm 2023: “Định hướng cho mục vụ giới trẻ”

(ANS – Bangkok) – Tỉnh Dòng Salêdiêng Thái Lan, Campuchia và Lào đã tổ chức hội thảo thường niên về chủ đề “Những định hướng cho Mục vụ Giới trẻ”. Có 133 Salêdiêng, các thành viên của Gia đình Salêdiêng đã đến tham gia buổi hội thảo do Cha Miguel Ángel GARCÍA MORCUENDE, SDB, Tổng cố vấn Mục vụ Giới trẻ hướng dẫn. Hội thảo được chia thành hai nhóm. Lần thứ nhất được tổ chức tại Don Bosco House – Bangkok từ ngày 27-28/10/2023, với 60 người tham dự. Nhóm thứ hai được tổ chức tại Nhà tĩnh tâm Salêdiêng ở Hua Hin từ ngày 29-30 tháng 10 năm 2023, với 73 người tham gia.

Cha Miguel bắt đầu buổi hội thảo bằng cách trình bày tổng quan về Mục vụ Giới trẻ Salêdiêng. Sau đó, ngài đưa ra những hướng dẫn để thực hiện mục vụ này dưới nhiều hình thức khác nhau, chẳng hạn như công việc Mục vụ trong Trường học, Mục vụ Giới trẻ và Gia đình, Công tác Mục vụ trong các giáo xứ được ủy thác cho các Salêdiêng, và Giáo dục Giới trẻ về Tình yêu.

Những người tham gia đã suy tư về những công việc họ đã và đang làm và chia sẻ kinh nghiệm với nhau. Buổi hội thảo đã mang lại cho các Salêdiêng và các thành viên của gia đình Salêdiêng một hướng đi rõ ràng hơn trong công việc Mục vụ của họ. Điều này cũng giúp nâng cao tinh thần của họ để họ có thể trở thành dấu chỉ và người mang tình yêu thương đến với những thanh thiếu niên nghèo khổ và bị bỏ rơi trong xã hội.

Cuối cùng, cha Miguel đưa ra một thông điệp cho tất cả các thành viên của Gia đình Salêdiêng: “Tất cả chúng ta là những gương mặt, những tiếng nói và là cuốn sách của giao ước mới được mở ra cho giới trẻ. Họ có thể đọc Tin Mừng qua lời nói, lời chứng và việc làm chúng ta làm cho họ. Chúng ta hãy trở thành những người mang tình yêu của Thiên Chúa đến giới trẻ Thái Lan, Campuchia và Lào.”

Nguồn: infoans.org/…/19370-thailand-annual-seminar-2023-directions-for-youth-ministry

Chuyển ngữ: Augustine Đỗ Phúc, SDB

Visited 24 times, 1 visit(s) today