Tây Ban Nha: Khoảng 2.000 bạn trẻ tham dự các cuộc gặp mặt Phục sinh do các Salêdiêng tổ chức

(ANS – Madrid) – Lại một lần nữa, năm nay có khoảng 2.000 bạn trẻ từ các môi trường Salêdiêng khác nhau ở khắp nơi của Tây Ban Nha sẽ tham dự các cuộc gặp mặt Phục sinh do các Salêdiêng tổ chức ở những địa điểm khác nhau từ ngày 29 tháng 3 tới ngày Chúa nhật Phục sinh, ngày 1 tháng 4. Hai Tỉnh dòng Salêdiêng của Tây Ban Nha – “Tỉnh dòng Mẹ Phù Hộ” và Tỉnh dòng “Thánh Giacôbê Tiền” – đã chuẩn bị cho những cuộc gặp gỡ này để các tham dự viên thật sự cử hành các biến cố quan trọng nhất của Kitô giáo: Thương khó, Chết, và Sống lại của Chúa Giêsu Kitô.

Hai cảm nghiệm khác nhau do Tỉnh dòng Mẹ Phù Hộ đề xuất: các sự kiện Phục sinh cho người trẻ và các sự kiện Phục sinh cho các gia đình dành cho khoảng 1.400 tham dự viên. Khẩu hiệu là: “Hãy đến và bạn sẽ thấy.”

Sau sự thành công của năm rồi, đề xuất này cho các sự kiện Phục sinh dành cho các gia đình nhằm mục đích tái củng cố lời mời gọi hấp dẫn với gia đình Kitô giáo, những người mong muốn sống việc cử hành Phục sinh trong một môi trường trẻ trung và vui tươi của Salêdiêng.

Tại Tỉnh dòng Thánh Giacôbê Tiền, các sự kiện Phục sinh cũng được dành cho các bạn trẻ và các gia đình tại năm địa điểm khác nhau, với khẩu hiệu là: “Hạnh phúc là yêu thương trọn vẹn”.

Tại Arévalo (Ávila), Logrono và Mohernando (Guadalajara), hơn 300 bạn trẻ sẽ được chia ra thành những nhóm khác nhau để tham gia vào các giai đoạn chuẩn bị khác nhau cho Phục sinh. Các buổi gặp mặt này là một phần trong tiến trình giáo dục đức tin cũng như là những giây phút thật quan trọng cho người trẻ, một thời gian dành cho họ chuẩn bị và tập trung sống các việc cử hành Tam Nhật Thánh.

Hai giai đoạn đầu tiên tập trung vào các bạn trẻ trong lứa tuổi từ 16-17 tuổi với mục đích sư phạm nhằm giúp các bạn khám phá ra ý nghĩa của Tuần Thánh qua các dấu chỉ cũng như các kinh nghiệm nhóm. Tại Arévalo, có hơn 120 bạn trẻ cùng với khoảng 45 sinh động viên mong đợi sẽ có được nhiều cảm nghiệm từ biến cố này. Tại Longrono vào khoảng 150 bạn trẻ sẽ tham dự cùng với khoảng 30 thành viên của ban tổ chức.

Giai đoạn thứ ba thì sẽ đi vào chiều sâu hơn của việc phân định cá nhân, cầu nguyện thân tình, một thời gian nhằm khá phá và suy gẫm về những ngày trung tâm của Tuần Thánh. Vào khoảng 40 bạn trẻ sẽ tham dự hành trình này tại Mohernando.

Một cảm nghiệm khác sẽ được đề xuất để sống Tuần Thánh như một cộng đoàn đó là Phục sinh cho các gia đình, cả ở Somalo (La Rioja) và ở Mohernando, sự kiện này diễn ra đồng thời với các sự kiện dành cho các bạn trẻ.

Vì vậy, sẽ có nhiều hình thức cử hành Phục sinh với các bạn trẻ, các sự kiện này sẽ được chia sẻ trên các trang mạng truyền thông với Hashtag#PascualSalesiana, và hãy sống thời gian này theo tinh thần đoàn sủng Salêdiêng.

Minh Tuấn, SDB chuyển ngữ