Santa Marta: Tòa giải tội là nơi của sự thứ tha không phải của sự sợ hãi

Mùa chay là thời gian hoán cải, lớn lên và xích lại gần Thiên Chúa.

Toà giải tội là nơi của sự thứ tha chứ không phải sự đe doạ, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhấn mạnh điều này trong bài giảng lễ tại nhà nguyện Santa Marta hôm 27/02/2018.

Ngài nói rằng Mùa Chay là thời gian “hữu ích cho việc hoán cải”, theo Vatican News. Vị chủ chăn Giáo Hội khẳng định đó là thời gian để tiến gần lại Thiên Chúa và thay đổi đời sống.

Đức Thánh Cha trích lại bài đọc một theo sách ngôn sứ Isaia:

Hỡi những kẻ làm đầu Xơ-đôm, hãy nghe lời Đức Chúa phán.
Hỡi dân Gô-mô-ra, hãy lắng tai nghe Thiên Chúa chúng ta dạy bảo.
Hãy rửa cho sạch, tẩy cho hết,
và vứt bỏ tội ác của các ngươi cho khỏi chướng mắt Ta. Đừng làm điều ác nữa.
Hãy tập làm điều thiện, tìm kiếm lẽ công bình, sửa phạt người áp bức, xử công minh cho cô nhi, biện hộ cho quả phụ.
Đức Chúa phán: “Hãy đến đây, ta cùng nhau tranh luận!
Tội các ngươi, dầu có đỏ như son, cũng ra trắng như tuyết; có thẫm tựa vải điều, cũng hoá trắng như bông.
Nếu các ngươi chịu nghe lời Ta,
các ngươi sẽ được hưởng dùng hoa mầu trong xứ.
Còn nếu các ngươi từ chối mà phản nghịch,
các ngươi sẽ phải ăn gươm ăn giáo.”
Miệng ĐỨC CHÚA đã phán như vậy.

Như Thiên Chúa đã từng làm với dân thành Xô-đôm và Gô-mô-ra, Ngài cũng gọi chúng ta hãy đến với Ngài, để mọi việc được chính trực – không cần biết tội chúng ta lớn thế nào. Đức Thánh Cha đã nói như thế khi ví Thiên Chúa như người cha, người mẹ luôn giúp con mình tìm thấy đường ngay chính.

“Ngài như người cha của đứa con nhỏ vừa nghịch phá, và Ngài phải sửa sai cho nó”, Đức Thánh Cha giải thích. “Ngài biết rằng nếu Ngài đến với đứa con đó với cây roi trên tay, mọi chuyện sẽ không khá hơn.”

“Thiên Chúa phải đến với đứa con của mình bằng sự tin tưởng. Lúc này, cũng giống như thể Thiên Chúa gọi chúng ta: ‘tới đây đi, chúng ta uống cà-phê với nhau nhé. Chúng ta hãy cùng nhau nói về chuyện đó và hãy trao đổi thoải mái. Đừng sợ, Ta không đến để đánh đòn con.’”


Visited 2 times, 1 visit(s) today