Công Nghị lần thứ VI của Nam Chí Nguyện Don Bosco

(ANS – Rome) – Công nghị lần thứ VI là cuộc gặp gỡ những đại diện “Nam Chí Nguyện Don Bosco” được quy tụ tại Rôma; họ đến từ các quốc gia khác nhau trên thế giới, gặp gỡ và cùng nhau suy tư về chủ đề: “Như những tảng đá sống động” (1Pr 2,5), để lớn lên trong sự hiệp thông.

Dưới sự hướng dẫn với những suy tư của cha Pascual Chavez và chủ tịch hiệp hội tại thế “Cristo Re”, 17 CDB và 6 trợ sĩ đã thảo luận về chủ đề hiệp thông và đời sống huynh đệ theo các đặc tính của một cộng đoàn tại thế mà các thành viên “không có đời sống chung, nhưng sống bằng sự liên đới trong cuộc sống.”

Cuộc họp có sự tham dự của cha Eusebio Munoz, Cố vấn của cha Bề Trên Cả về Gia đình Salêdiêng, sự đóng góp đầy kinh nghiệm của ngài đã kiện cường cảm thức thuộc về Gia đình Salêdiêng, trong đó CDB được thành lập như một nhóm được công nhận chính thức. Những cuộc viếng thăm của cha Phó Bề Trên Cả, cha Francesco Cereda, và cha Tổng Cố vấn Vùng Đông Á – Châu Đại Dương, cha Vaclav Klement, cùng với sự hiện diện của vị Cáo thỉnh viên về Việc phong thánh, cha Pierluigi Cameroni, đã được chào đón nồng nhiệt và làm cho Tu nghị được thêm long trọng; cũng có những thông điệp khác nhau với những lời chúc tốt đẹp đến từ các Tỉnh dòng, các Điều phối viên của các thành phần thuộc Gia đình Salêdiêng.

Đại diện cho toàn thể Hiệp hội, các thành viên họp lại với nhau để phê chuẩn những sửa đổi của Hiến pháp và Quy chế, và cũng như bầu ra vị lãnh đạo cấp thế giới và Ban cố vấn Trung ương để điều hành Hiệp hội trong bốn năm tiếp theo với các nhiệm vụ “sinh động và cai quản”.

Vị tân Giám đốc của Hiệp hội được bầu là một người của Gaetano C., giáo viên người Ý 42 tuổi. Ông sẽ được hỗ trợ bởi một phó Giám đốc người Vê-nê-xu-ê-la, một Cố vấn Đào luyện người Mê-xi-cô và một Cố Vấn Truyền thông người Ý. Ban cố vấn của Hiệp hội sẽ được hoàn tất khi vị tân Giám đốc bổ nhiệm vị Quản lý và Thư ký Trung ương.

Đại hội cũng là cơ hội để thông tri cho các cố vấn về giai đoạn hiện nay về việc phong chân phước cho một người anh em của CDB, ông Nino Baglieri, người đã qua đời năm 2007 “trong sự đói nghèo vì sự thánh thiện”.

Ngày mai, thứ Sáu ngày 05 tháng 01, cha Bề Trên Cả Angel Fernandez Artime sẽ chủ sự Thánh lễ kết thúc cho Công nghị; trong đó có một CDB người Brazil tuyên khấn trọn đời và một CDB người Ý cũng sẽ gia nhập và khấn tạm trong Hiệp hội của mình.

Nam Chí Nguyện Don Bosco là một hiệp hội bao gồm các tín hữu sống tại thế theo định hướng trở thành một cộng đoàn tại thế. Hiện nay, có 92 thành viên có mặt tại 27 quốc gia (7 ở Châu Phi, 13 ở Châu Mỹ, 2 ở Châu Á, 5 ở Châu Âu), góp phần tạo nên một nét riêng biệt như một người đời thánh hiến theo phong cách Salêdiêng.

Phạm Chỉ, SDB chuyển ngữ


Visited 1 times, 1 visit(s) today