Thứ Sáu sau Chúa Nhật 2 Thường Niên

ĐẾN VỚI NGƯỜI, Ở VỚI NGƯỜI
Mc 3,13-19

Đức Giêsu lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người muốn. Và các ông đến với Người. Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng, với quyền trừ quỷ. Người lập Nhóm Mười Hai và đặt tên cho ông Simon là Phêrô, rồi có ông Giacôbê con ông Dêbêđê, và ông Gioan em ông Giacôbê Người đặt tên cho hai ông là Boanêghê, nghĩa là con của thiên lôi, rồi đến các ông Anrê, Philípphê, Batôlômêô, Máthêu, Tôma, Giacôbê con ông Anphê, Tađêô, Simon thuộc nhóm Quá Khích, và Giuđa Ítcariốt chính là kẻ nộp Người.

SUY NIỆM

Chúa Giêsu gọi các môn đệ và họ đến với Ngài. Các môn đệ là những người như bao người khác. Họ có một điểm chung duy nhất là sự vâng nghe để bước theo Chúa Giêsu. Chúng ta cũng được Chúa Giêsu kêu gọi. Ngài gọi đích danh chúng ta và muốn chúng ta trở nên khí cụ của ngài, nhưng lựa chọn bước theo Ngài là hoàn toàn phụ thuộc vào sự tự do của mỗi người chúng ta.

Khi tôi 7 tuổi, giáo viên dạy giáo lý của tôi đã giải thích về Phép rửa. Lập tức, tôi đã biết Chúa Giêsu đang kêu gọi tôi chịu Phép rửa. Dù tôi đã chọn không gia nhập Hội Thánh trong thời thanh thiếu niên và trước tuổi 20, tôi nhìn lại cuộc đời mình và nhận ra rằng, tôi luôn được Thiên Chúa bảo vệ. Đôi khi tôi đã cầu nguyện nhưng không chắc tôi theo Chúa Giêsu. Tôi cảm tạ Chúa đã có một kế hoạch và mục đích cho cuộc đời tôi.

Khi đứa con đầu lòng của tôi ra đời, tôi đã nhận ra rằng Thiên Chúa vẫn đang làm việc ngang qua một đứa trẻ đang lớn lên trong cung lòng của tôi và quá trình sinh con là một phép lạ! Tôi bắt đầu đến nhà thờ trở lại để các con tôi lớn lên và biết rằng Chúa vẫn đang sống, Chúa Giêsu vẫn yêu thương họ, và Kinh Thánh là lời sống động của Thiên Chúa.

Gia đình tôi và tôi bắt đầu gia nhập Giáo Hội của Thiên Chúa lần đầu tiên, và đã gần một năm sau khi tôi đã dấn thân cuộc đời với niềm tin khi tôi nghe một thông điệp từ nghi thức dìm mình hoàn toàn vào nước. Trái tim tôi bắt đầu đập. Tôi biết Thiên Chúa đang kêu gọi tôi chịu Phép rửa. Phép rửa sẽ là một biểu tượng cho sự trải nghiệm cứu độ của tôi – một biểu hiện bên ngoài cho quyết định nội tâm của tôi để đi theo Chúa Giêsu.

Khi chịu Phép rửa, tôi đã được Chúa Giêsu kêu gọi phục vụ theo nhiều cách khác nhau: tình nguyện viên, đóng góp tài chính, giảng dạy, và cầu nguyện. Tôi thích học Kinh Thánh và tăng trưởng đức tin của mình. Tôi đã học biết được rằng Thiên Chúa là Đấng đáng tin cậy và luôn trung tín. Chúa Giêsu xóa đi tất cả tội lỗi của tôi và đã chết trên thập giá cho tôi. Ngài đã trả giá thật đắt để tôi có thể có cuộc sống vĩnh cửu với ngài.

Chúa Giêsu đang kêu gọi chúng ta, giống như Ngài gọi các môn đệ, chúng ta sẽ bước theo Ngài chứ?

Karen Srmek
Gia Thi, SDB chuyển ngữ 


Visited 2 times, 1 visit(s) today