Tin vùng EAO: Á Tỉnh Dòng Myanmar tổ chức Tu Nghị Tỉnh lần thứ 7

Anisakan, Myanmar, ngày 10 tháng 4 năm 2024 – Sau một quá trình chuẩn bị lâu dài ở cấp độ cá nhân và cộng đoàn, Tu Nghị Tỉnh lần thứ 7 của Á Tỉnh Myanmar, đã chính thức bắt đầu vào ngày 10 tháng 4, tại Trung tâm Tĩnh tâm Don Bosco, Anisakan, Myanmar, dưới sự lãnh đạo của Cha bề trên Bosco Nyi Nyi, SDB. Tu Nghị sẽ kéo dài trong 4 ngày: 10-13 tháng 4 năm 2024. Tu Nghị có 22 hội viên tham dự, đại diện cho các cộng đoàn và các ban ngành khác nhau.

Trước khi Tu nghị diễn ra, các hội viên dành riêng một ngày để hồi tâm và cầu nguyện cho sự thành công của Tu Nghị. Chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho các thành viên Tu Nghị được Chúa soi sáng và hướng dẫn để họ đưa ra những quyết định đúng đắn và thiết thực cho việc phục vụ giới trẻ, giữa những thách thức từ cuộc khủng hoảng chính trị.

Nguồn: bosco.link/webzine/94097 

Chuyển ngữ: Augustino Đỗ Phúc, SDB

Visited 71 times, 1 visit(s) today