Ông cố Giacôbê Đỗ Trí, thân phụ Cha Đỗ Đức Dũng, SDB vừa được Chúa gọi về

Kính thưa: cha Giám Tỉnh cùng Ban cố vấn Tỉnh
                quý cha Giám Đốc và Trưởng Cộng Đoàn
                quý anh em SDB Việt Nam – Mongolia

Văn Phòng Tỉnh Dòng vừa nhận được tin Ông Cố GIACÔBÊ ĐỖ TRÍ
thân phụ của quý cha Salêdiêng Giuse Đỗ Đức Dũng, Giuse Đỗ Đức Hân, Philipphê Đỗ Đức Hoan đã qua đời trong bình an của Chúa Kitô Phục Sinh, vào lúc 5 giờ 00, ngày 05 tháng 04 năm 2018.

Xin quý cha, quý thầy hiệp ý cầu nguyện cho Linh hồn Ông cố Giacôbê được Thiên Chúa đón nhận trong vòng tay yêu thương của Ngài.

Chương trình tang lễ sẽ được thông tri đến quý cha, quý thầy sau khi cha Giuse Đức Dũng trở về từ Italia vào ngày mai.

Trân trọng kính báo. 

Lm. Phêrô Vũ Anh Tuấn, SDB
Thư ký Tỉnh