Một trang mới của Tỉnh Dòng Salêdiêng Don Bosco Trung Quốc

Hồng Kông, ngày 7 tháng 4 năm 2024 — Trong tuần Bát nhật Phục sinh vừa qua, Tỉnh Dòng Salêdiêng Don Bosco Trung Quốc đã tổ chức Tu Nghị Tỉnh lần thứ 24 tại Học viện Salêdiêng, Shaukeiwan, Hồng Kông. Có 25 hội viên tham gia đại diện cho 81 anh em cư trú tại ba vùng lãnh thổ Hồng Kông, Ma Cao và Đài Loan, trong đó có hai anh em Salêdiêng Sư Huynh và hai Phó tế. Các Salêdiêng trong tiến trình đào luyện ban đầu và hai cộng sự viên thuộc lãnh vực mục vụ giới trẻ được mời làm quan sát viên.

Trong Thánh lễ kết thúc Tu Nghị Tỉnh, cha Domingos Leong nhậm chức Giám tỉnh thứ 16. Cha Giuse Nguyễn Thịnh Phước – Cố vấn Khu vực Đông Á-Châu Đại Dương, đã chủ sự Thánh lễ và khích lệ Tỉnh Dòng tiến lên phía trước với những thế mạnh và di sản của mình. Cha Domingos đã chia sẻ tầm nhìn của mình đối với Tỉnh Dòng Trung Quốc, trong đó các hội viên Salêdiêng trung thành với căn tính đoàn sủng của mình, cùng với Gia đình Salêdiêng và các cộng sự viên làm việc vì lợi ích của giới trẻ, lý do cho sự tồn tại và ơn gọi Salêdiêng. Cuối cùng là lời cảm ơn đặc biệt đến Cha Giuse Nguyen – vì quãng thời gian lãnh đạo, quan tâm yêu thương đối với mọi người trong nhiệm kỳ Giám tỉnh của ngài.

Nguồn: bosco.link/webzine/94027 

Lược dịch: Augustinô Đỗ Phúc, SDB

Visited 93 times, 1 visit(s) today