Khóa Thường Huấn cho các Thầy Tập vụ Salêdiêng Don Bosco

     Trong hai ngày, 29 và 30 tháng 11, tại công thể Don Bosco Phước Lộc, Vũng Tàu, Ban đào luyện Tỉnh dòng Salêdiêng Don Bosco đã tổ chức khóa Thường huấn cho các Thầy đang trong giai đoạn tập vụ.

     Tham dự khóa thường huấn có 21 Thầy đang làm việc tại các Cộng thể của Tỉnh dòng, dưới sự điều phối của cha trưởng Ban đào luyện Giuse Đỗ Đức Dũng.

     Có hai đề tài được trình bày để suy tư và chia sẻ trong khóa thường huấn:

     [1] Đào luyện thiêng liêng của người tập vụ: được khai triển từ số 431 và 432 của Ratio: hình thành nên con người chiêm niệm trong hành động và củng cố tâm thức của người được thánh hiến Salêdiêng. Đề tài do cha Uỷ viên Đào luyện trình bày.
     [2] Học hỏi về cách thức đối xử với các học sinh khó, áp dụng hình phạt nào và cách thức ra sao? Qua đó, các thầy được học biết luôn phải có đức bác ái và đầy tính nhân bản trong cách thức đối xử với học sinh khó, đồng thời phải giúp cải thiện tương quan giữa thầy và trò, vì tương quan sẽ giúp cho việc giáo dục; cách thức phạt cũng giúp người giáo dục, thầy hộ trực, cải thiện chính nhân cách của mình. Đề tài này do cha Đaminh Trần Quang Liêm, Giám đốc cộng thể Phước Lộc, thành viên Ban Đào luyện trình bày.

Tổng hợp: Ban đào luyện SDB