Cha Bề Trên Cả Kết Thúc Chuyến Thăm Tỉnh dòng Tây Hoa Kỳ với các Salêdiêng trong thời kỳ đào luyện

       Vào thứ Sáu, ngày 25 tháng 11 năm 2022, tại cộng đoàn Don Bosco ở Orange, New Jersey, Cha Bề Trên Cả đã cử hành Thánh Lễ với các hội viên trong thời kỳ đào luyệnban đầu, các sư huynh và linh mục trong thời kỳ quinquennium (5 năm đầu khấn trọn và chịu chức linh mục), và các nhà đào luyện.

       Sau Thánh Lễ và điểm tâm, Cha Bề Trên Cả gặp gỡ các hội viên trong thời kỳ đào luyện ban đầu, các sư huynh và linh mục trong thời kỳ quinquennium. Sau đó, ngài đã gặp gỡ các nhà đào luyện, Cố vấn Tỉnh đặc trách đào luyện, và cha Giám tỉnh Timothy Zak.

       Trong cuộc trò chuyện với các nhà đào luyện, Cha Bề Trên Cả chia sẻ rằng ngài nhận thấy những dấu hiệu rõ ràng của niềm vui và tình huynh đệ giữa những hội viên trong thời kỳ đào luyện ban đầu và giữa các hội viên trong tỉnh dòng. Ngài khuyến khích mọi người tiếp tục thăng tiến cảm thức sâu xa về Thiên Chúa, Đấng mang lại ý nghĩa và mục đích cho cuộc sống và ơn gọi của chúng ta.

       Ngài cổ vũ tỉnh dòng hãy đề xuất người trẻ đến với ơn gọi Salêdiêng. Ngài nhận thấy rằng trong các chuyến viếng thăm hai Tỉnh Dòng của Hoa Kỳ và Canada, ngài đã gặp những người trẻ bày tỏ ước muốn trở thành tu sĩ Salêdiêng. Ngài nói thêm rằng chúng ta cũng phải hiện diện để đồng hành với những người trẻ trong hành trình ơn gọi của họ.

       Sau bữa trưa, Cha Bề Trên Cả đã hoàn tất chuyến viếng thăm Tỉnh Dòng Miền Đông Hoa Kỳ và Canada.

       Nguồn: infoans.org

       Hồng Phước chuyển ngữ