Hiệp Hội Cộng Tác Viên: Xét duyệt Ứng sinh và lên chương trình sinh hoạt năm 2023

     Ngày 1.9, tại Nhà Tỉnh dòng Don Bosco Việt Nam, Hội Đồng Tỉnh Cộng Tác Viên Salêdiêng Don Bosco Việt Nam (CTVVN) tổ chức họp xét duyệt Ứng sinh chuẩn bị tuyên hứa và lên kế hoạch hoạt động cho năm tới 2023.

     Chủ trì buổi họp có Sư huynh Mactino Bùi Văn Luận- Cố vấn Tỉnh, Đặc trách Gia đình Salêdiêng Việt Nam kiêm Ủy viên SDB Tỉnh Hội CTV, Sơ Anna Trần Thị Mỹ Hiển, Ủy viên FMA Tỉnh Hội CTV, anh Đaminh Vũ Quang Ninh- Điều phối Tỉnh Hội cùng các thành viên Hội Đồng Tỉnh.

     Trong suốt buổi sáng, Hội Đồng Tỉnh họp xét duyệt các Ứng sinh chuẩn bị Tuyên hứa vào dịp lễ Kính Mẹ Mân Côi vào đầu tháng 10.2022.

     Buổi chiều cùng ngày, Hội Đồng Tỉnh họp nhìn lại một năm hoạt động của Hiệp Hội CTV VN, việc đào luyện thường niên cho các CTV và Ứng sinh. Hội nghị dành nhiều thời gian chuẩn bị cho ngày tĩnh tâm thường niên và lễ Tuyên hứa. Tiếp đó, phác thảo sơ bộ chương trình sinh hoạt cho năm 2023.

Ban Truyền Thông CTV