Bồ Đào Nha – “WYD DON BOSCO 23” mở đăng ký cho Ngày Giới trẻ Thế giới

       ANS – Lisbon, 1/12/2022 – WYD DON BOSCO 23, tổ chức chịu trách nhiệm triệu tập và tham gia của giới trẻ thuộc Phong trào Giới trẻ Salêdiêng (SYM) trong Ngày Giới trẻ Thế giới (WYD) Lisbon 2023, đã thông báo mở đăng ký trên toàn thế giới cho giới trẻ Salêdiêng. Giới trẻ SYM được kêu gọi tham gia WYD. Những người hành hương đã đăng ký tham gia WYD DON BOSCO 23 sẽ được ở trong các nhà Salêdiêng hoặc các gia đình có liên hệ với các cộng đoàn mục vụ Salêdiêng ở khu vực Lisbon.

       Quá trình đăng ký được chia thành ba giai đoạn. Đầu tiên, việc đăng ký được thực hiện thông qua một mẫu đơn do Trung tâm SYM cung cấp hoặc nhà Salêdiêng có người trẻ tham dự. Tiếp theo, điều phối viên mục vụ giới trẻ địa phương sẽ gửi đăng ký cho người phụ trách cấp Tỉnh được chỉ định, có trách nhiệm đăng ký nhóm tham dự tại WYD DON BOSCO 23. Khi kết thúc quá trình này, nhóm thư ký WYD DON BOSCO 23 sẽ xác nhận dữ liệu nhận được và tiếp tục quá trình đăng ký trực tiếp với tổ chức WYD Lisbon 2023.

       Phí tham gia cho những người hành hương dao động từ 130 euro đến 255 euro, tùy thuộc vào loại gói được chọn (có hoặc không có chỗ ở, có hoặc không có thức ăn, có hoặc không có phương tiện đi lại). Ngoài ra còn có các gói bổ sung, tăng ưu đãi ban đầu và ngoài việc tạo cơ hội tham gia “NGÀY SYM” và các sự kiện chính của WYD, còn bao gồm các ngày ăn ở bổ sung.

       Mục tiêu lớn là lời mời của Đức Thánh Cha Phanxicô đến với cuộc tụ họp đông đảo giới trẻ này có thể thực sự đến được với tất cả mọi người.

       WYD DON BOSCO 23 là tên của tổ chức Phong trào Giới trẻ Salêdiêng chịu trách nhiệm triệu tập và tham gia của những người trẻ từ các môi trường Salêdiêng khác nhau trên khắp thế giới tại WYD Lisbon 2023, để họ có thể sống theo đặc sủng của Don Bosco. Vì vậy, WYD DON BOSCO 23 muốn thúc đẩy những người trẻ dấn thân vào cuộc hành trình này như một cuộc hành hương củng cố đức tin của họ, và đưa ra một thách đố hữu ích cho những người trẻ ở xa đức tin nhất có thể nhận biết Chúa Giêsu Kitô hằng sống.

       Cái tên WYD DON BOSCO 23 bắt nguồn từ sự kết hợp của từ viết tắt trong tiếng Anh đề cập đến Ngày Giới trẻ Thế giới và một cách chơi chữ “with”; kế đến nó được nối với việc nhắc đến Don Bosco như lực lượng thống nhất của Gia đình Salêdiêng.

     Phong trào Giới trẻ Salêdiêng là một phong trào kết hợp của nhiều nhóm và hiệp hội giới trẻ khác nhau, được tích hợp vào mục vụ giới trẻ của Dòng Salêdiêng Don Bosco và Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, được hợp nhất bởi đề xuất giáo dục và rao giảng Tin mừng lấy cảm hứng từ tinh thần và phong thái của Don Bosco và Mẹ Maria Domenica Mazzarello.

 Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập https://wyddonbosco23.pt/inscricoes hoặc gửi email cho comunicacao.wyddb23@staff.salesianos.pt

       Nguồn: infoans.org

       Hồng Phước chuyển ngữ