Hai Nhà Truyền Giáo Salêdiêng Việt Nam Được Thụ Phong Linh Mục Tại Sri Lanka

     Thứ Bảy tuần trước, ngày 10 tháng 12 năm 2022, trong số 3 tân Linh mục Salêdiêng được thụ phong tại Đền thờ Đức Mẹ Phù hộ các Giáo hữu, Negombo, Á Tỉnh Sri Lanka, có hai nhà truyền giáo Salêdiêng đến từ Việt Nam, Cha Batolomeo Nguyễn Việt Trường và Cha Giuse Nguyễn Quang Vinh.

     Thánh Lễ Truyền Chức có vài chục Linh mục Salêdiêng đồng tế và vài trăm tín hữu tham dự. Chúc mừng hai tân linh mục truyền giáo từ Việt Nam. Cha mẹ của các cha không thể tham dự buổi lễ này.

     Cả Cha Giuse và Cha Batolomeo đều là thành viên của phái đoàn truyền giáo Salêdiêng lần thứ 146 năm 2015, kỷ niệm 200 năm ngày mất của Don Bosco.

     Á Tỉnh Sri Lanca trải qua những thời điểm khá khó khăn cũng do tình hình kinh tế bấp bênh của đất nước này. Hiện nay, Á Tỉnh Sri Lanka có 77 Salêdiêng đã tuyên khấn và 3 tập sinh, phục vụ giới trẻ và dân Chúa trong 16 cộng đoàn khác nhau quanh quốc đảo này.