GIÁO HỘI CÓ THÊM BA TÂN LINH MỤC TẠI ĐẤT NƯỚC CHÙA THÁP CAMPUCHIA

Thứ Bảy, ngày 23 tháng 9, ba Tu sĩ  Campuchia đã được thụ phong linh mục tại Nhà thờ Thánh Phêrô và Phaolô: Thầy John Baptist Vy Samnang, Thầy Antony Thai Ratanak (Bunly) và Thầy Paul Vin Kann. Thánh lễ do Đức Giám mục Olivier Schmitthaeusler, Đại diện Tông tòa Phnom Penh, chủ tế. Đồng tế có Cha Eugene Xalxo, Đại diện các Salêdiêng ở Campuchia.

Nguồn: www.infoans.org (Ngày 26/9/2023)

Chuyển ngữ: Ban Truyền Thông SDB Việt Nam

Visited 99 times, 1 visit(s) today