Đức Thánh Cha nói: Thẩm quyền đến từ sự gần gũi với Thiên Chúa và mọi người

Những người Biệt phái và Luật sĩ thì xa cách Thiên Chúa và dân chúng, không giống như Chúa Giêsu, Đấng luôn gần gũi với Thiên Chúa và mọi người, Đức Thánh Cha đã nói như thế trong bài giảng ngày 9 tháng 1 năm 2018 tại Nhà nguyện Santa Marta ở Vatican.

Theo Vatican news, chính sự gần gũi với Thiên Chúa và mọi người đã tạo nên sự khác biệt của Đức Giêsu với tư cách như là vị mục tử, và cũng là điều mà một người mục tử ngày nay phải có, ngay cả với Đức Giáo Hoàng. Nếu không, như những người Biệt phái và Luật sĩ, các vị mục tử chỉ biết giữ chân lý, nhưng lại không thể đến được với trái tim của người khác.

Chúa Giêsu thì gần gũi với mọi người và do đó, ngài đã hiểu được nỗi đau và tội lỗi của họ. Đức Thánh Cha nói, khi mất đi sự gần gũi này, người mục tử sẽ chỉ có thể kết thúc “cuộc sống đầy rời rạc”.

Theo Đức Thánh Cha, Thẩm quyền là một hồng ân chỉ đến từ Thiên Chúa, mà Chúa Giêsu đã ban cho chính Người. Thẩm quyền trong lời nói luôn xuất phát từ sự gần gũi của một người với Thiên Chúa và mọi người. Thẩm quyền là sự kết hợp, không phải là việc tăng cuộc sống lên gấp đôi. Và nếu một mục tử đánh mất thẩm quyền của mình, họ không nên thất vọng, vì họ có thời gian để đến gần và nhìn lại thẩm quyền và lời tiên tri của họ.

Gia Thi, SDB chuyển ngữ


Visited 2 times, 1 visit(s) today