Cộng đồng tin tức Vatican đã tăng hơn 4 triệu người theo dõi, nhờ việc tái cấu trúc lại các mạng xã hội

Zenit – Cộng đồng tin tức Vatican đã vượt quá 4 triệu người theo dõi trên Facebook, Twitter, YouTube và Instagram. Đây là kết quả mới nhất của việc tổ chức lại các kênh truyền thông xã hội của Bộ Truyền Thông Vatican, được thống nhất dưới logo Vatican News gần đây.

Việc công bố một Panpages trên Facebook đã thu hút được hơn 3 triệu người theo dõi, và hiện nay họ có thể trao đổi ý kiến trên các trang với sáu ngôn ngữ khác nhau (tiếng Anh, Ý, Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha).

Trên Twitter, việc phân tách trước đó đã được cập nhật bằng cách hiển thị tất cả sáu tài khoản ngôn ngữ @vaticannews và dễ dàng nhận ra ngay lập tức. Thêm vào đó là tài khoản mới @radiovaticanaitalia được đề xuất và cung cấp thông tin về những hoạt động của Radio Vaticana Italia, và đặc biệt kênh đa ngôn ngữ Vatican News trên Instagram. Ba nền tảng phương tiện truyền thông xã hội bao gồm Kênh YouTube (bằng 6 ngôn ngữ), cũng dưới thương hiệu Vatican News, cung cấp trực tiếp cho người dùng để theo dõi video về các hoạt động của Đức Thánh Cha.

Phương tiện truyền thông xã hội của Vatican sẽ chịu trách nhiệm phối hợp giữa Ban Biên tập và Tiểu ban Thần học Mục vụ của Bộ Truyền Thông. Các tài khoản truyền thông xã hội của Đức Thánh Cha được ủy thác cho một nhóm của Bộ Truyền Thông phối hợp cách đồng bộ với Văn phòng Báo chí Vatican. Bao gồm các tài khoản: @Pontifex trên Twitter (hơn 44 triệu người theo dõi với 9 ngôn ngữ) và @Franciscus trên Instagram (trên 5 triệu người theo dõi trên kênh đa ngôn ngữ đơn lẻ).

Theo Tổng Trưởng Bộ Truyền Thông Vatican, Đức ông Dario Edoardo Viganò, “Việc củng cố sự hiện diện của chúng tôi trên các mạng xã hội là một trong những kết quả của quá trình cải cách các phương tiện truyền thông của Vatican hiện đã được hoàn tất. Và nó chắc chắn là một kết quả tích cực đã đạt được nhờ sự cam kết tuyệt vời của các nhà báo và nhân viên kỹ thuật của chúng tôi. Như các chuyên gia truyền thông, theo tinh thần của một Giáo Hội nhìn ra bên ngoài, tất cả chúng tôi được mời gọi để trở nên người của mọi người. Ngày nay, điều này có nghĩa là chúng tôi phải hiện diện trên các mạng xã hội và internet với niềm tin và trách nhiệm. Vì vậy, quan điểm của chúng tôi rất rõ ràng: chúng tôi được mời gọi tập trung vào con người, hướng về mối tương quan, về văn hoá gặp gỡ, và công nghệ như là phương tiện giúp chúng tôi thực hiện những điều đó”.

Gia Thi, SDB chuyển ngữ


Visited 2 times, 1 visit(s) today