Don Bosco Myanmar – Học Viện Triết Học Khải Giảng Năm Học Mới

Pyin Oo Lwin, Myanmar, ngày 5 tháng 6 năm 2024 – Năm học 2024-2025 của Học viện Triết học Don Bosco đã khai giảng vào ngày 3 tháng 6 với Thánh lễ lúc 6h30 sáng do Cha Leo Mang, SDB chủ sự. Sau Thánh lễ và bữa sáng, Hiệu trưởng Học viện, Cha Bosco Aung Zaw Win, SDB đã chào đón các sinh viên và khuyến khích họ phấn đấu đạt kết quả tốt nhất trong nghiên cứu triết học của mình. Có 44 sinh viên triết học đến từ các dòng tu khác nhau trong năm học này. Cha Bosco cũng cảm ơn bề trên các dòng tu vì sự tin tưởng vào việc đào tạo triết học học viện,thể hiện qua sự gia tăng số lượng sinh viên hàng năm.

Sau đó, từng giáo sư giới thiệu bản thân và các môn học được phân công cho sinh viên, tiếp tục là các buổi học. Trong số 44 sinh viên triết có 17 người dòng Salêdiêng Don Bosco (SDB), 9 người dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ (FMM), 4 người dòng Anh em Hèn mọn (OFM), 9 người dòng Tôi tớ Đức Maria (OSM) và 5 người thuộc Hội Truyền giáo Thánh Phaolô (MSP).

Nguồn: https://www.bosco.link/webzine/95177
Chuyển ngữ: Pietro Giuseppe Hoàng Khánh

Visited 33 times, 2 visit(s) today