Điểm Tin Salêdiêng (22-28/08/2022)

Kênh Truyền Thông Salêdiêng Don Bosco Việt Nam

1. Chân phước Artemide Zatti sẽ được tuyên thánh vào chủ nhật 9/10/2022

2. Tu hội SDB có thêm hai Hội viên mới trong ngày sinh nhật Don Bosco

3. Brazil – Bắt đầu tiến trình phong Chân phước cho cha Cícero Romão SDB

4. Đại hội Truyền thông Công giáo Thế giới tại Hàn Quốc

5. Don Bosco Nông Vụ: Khánh thành Nhà giáo lý và ban bí tích Thêm sức

6. Thánh lễ Tạ ơn Hồng ân Vĩnh Khấn của Sư huynh Giuse Hà Đức Luyện SDB

7. Thánh lễ tạ ơn hồng ân vĩnh khấn của sư huynh Đaminh Đinh Trung Hiếu SDB và Tư giáo Đaminh Đỗ Đăng Khoa SDB