ĐHD Trại Gạo hướng tới ngày lễ Thánh Gioan Bosco (31/01/2018)

Đối với các con cái của Cha Thánh Gioan Bosco, tháng Giêng còn được gọi là tháng Don Bosco, vì tháng này có một số ngày lễ liên quan đến Tu hội Salêdiêng Don Bosco như: 15/01 – Lễ Chân phước Luy Variara SDB; 22/01 – Chân Phước Laura Vicuna (Dòng FMA); hai vị Hiển thánh: 24/01 – lễ kính Thánh Giám mục Phanxicô de Sale, là Đấng mà Don Bosco chọn làm Bổn mạng cho Tu Hội Salêdiêng; và cao điểm là 31/01 – lễ Cha Thánh Don Bosco, Đấng Sáng lập Tu hội Salêdiêng Don Bosco.

Điểm hiện diện Don Bosco Trại Gạo – Thái Bình, hoà mình vào bầu khí của Tu hội nói chúng, cách riêng với Tỉnh dòng Salêdiêng Việt Nam, bước vào tháng Don Bosco không chỉ với những hình thức bên ngoài, chẳng hạn như trưng ảnh Don Bosco trong phòng Cộng thể và Cung thánh Nhà thờ Giáo xứ, nhắc nhở giáo dân đọc kinh Don Bosco sau Hiệp lễ, luôn kết thúc mọi sự với Cha Thánh Gioan Bosco. Cầu cho chúng con!, hay tổ chức ngày họp mặt các ban Giúp lễ của các 5 Điểm hiện diện SDB Miềm Bắc để học hỏi và thi đố vui về Don Bosco, hay tổ chức Giải bóng đá cho Giới trẻ trong khu vực, và đang chuẩn bị hoàn tất xây đài Don Bosco để kịp khánh thành cuối tháng, mà còn đi vào tâm tình bên trong.

Xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Phù Hộ, Mẹ của Don Bosco, cũng là Mẹ của mỗi Salêdiêng, và của Cha Thánh Gioan Bosco, chúc lành cho những hy sinh, nổ lực của các anh em Salêdiêng Miền Bắc, cách riêng Điểm hiện diện Trại Gạo, hướng về Lễ Thánh Don Bosco, qua các sinh hoạt cụ thể, được sáng danh Chúa và ích lợi cho các thanh thiếu niên.

Lạy Cha Thánh Gioan Bosco là Cha, Thầy, Bạn của người trẻ. Xin cầu cho chúng con!

Kim Điền, SDB


Visited 2 times, 1 visit(s) today