Hoa Thiêng Năm 2018: Chúng ta hãy vun trồng nghệ thuật lắng nghe và đồng hành

[tabs]

[tab title=”Tiếng Việt” icon=”icon-entypo-info”][googlepdf url=”http://donboscoviet.info/wp-content/uploads/HOA-THIÊNG-2018-VIE.pdf” download=”Download” width=”100%” height=”800″][/tab]

[tab title=”English” icon=”icon-entypo-info”][googlepdf url=”http://donboscoviet.info/wp-content/uploads/STRENNA-2018-ENG.pdf” download=”Download” width=”100%” height=”800″][/tab]

[tab title=”Italiano” icon=”icon-entypo-info”][googlepdf url=”http://donboscoviet.info/wp-content/uploads/STRENNA-2018-ITA.pdf” download=”Download” width=”100%” height=”800″][/tab]

[/tabs]


 

 

Visited 1 times, 1 visit(s) today