Cộng thể Thần học Philip Rinaldi dâng lễ tạ ơn nhân dịp phong thánh cho Chân Phước Artemide Zatti

Tại Giáo xứ Don Bosco Xuân Hiệp, Thủ Đức, vào lúc 18 giờ 00 chiều thứ Ba  11/10/2022, Cha Barnaba Lê An Phong sdb, Giám tỉnh Tỉnh Dòng Salêdiêng Don Bosco đã chủ sự thánh lễ tạ ơn nhân dịp phong thánh cho chân phước Artemide Zatti.

Đến tham dự thánh lễ, có  quý cha trong Ban cố vấn Tỉnh dòng, quý Cha, quý thầy của Cộng thể Thần học Rinaldi và toàn thể giáo dân của giáo xứ Xuân Hiệp.

Trước thánh lễ, thầy Giuse Hồ Chính, Sdb đã đọc tiểu sử về vị tân hiển thánh Artemide Zatti.

Sau đó, ca đoàn hát bài ca nhập lễ để bước vào Thánh lễ tạ ơn. Trước thánh lễ, Cha Giám tỉnh có đôi lời nói về ý nghĩa của ngày cử hành tạ ơn này, đồng thời mờ gọi mọi người hãy can đảm nghĩ đến việc nên thánh như Sư huynh Artemide Zatti.

Trong bài giảng, Cha Giám tỉnh đã mời gọi mọi người lắng nghe Tin Mừng nói về người Samaritano nhân hậu, một dụ ngôn về lòng thương xót của Thiên Chúa. Ngài mời gọi anh chị em hãy can đảm bước đến con đường nên thánh như vị tân hiển thánh của chúng ta. Bằng một đời sống giản dị, khiêm nhường nhưng lại là một đời sống phi thường trước mặt Thiên Chúa. Vị tân hiển thánh của chúng ta được ví như người Samaritano nhân hậu, luôn biết yêu thương người thân cận như chính mình.

Trước khi kết thúc thánh lễ, Cha giám tỉnh Barnaba cám ơn toàn thể anh chị em giáo dân Xuân Hiệp đã đến chung chia niềm vui trong ngày lễ tạ ơn với Nhà dòng và cầu chúc cho anh chị em luôn được nhiều niềm vui trong cuộc sống.

Thánh lễ tạ ơn diễn ra cách sốt sáng và tràn đầy niềm vui ơn thánh.

BTT Don Bosco Việt Nam

Hình ảnh: Alex Vũ