Chuyến viếng thăm Tỉnh dòng Thái Lan của Cha Joan Luís Playà và Sư Huynh Đaminh Nguyễn Đức Nam

Thứ Năm ngày 21 tháng 3 năm 2024, các thành viên của Gia đình Salêdiêng Thái Lan đã có một cuộc gặp gỡ huynh đệ với Cha Joan Lluís Playà, đặc trách Gia đình Salêdiêng thế giới, và Sư Huynh Đa Minh Nguyễn Đức Nam, SDB, đặc trách Cựu học sinh và Cộng tác viên Salêdiêng thế giới.

Cuộc họp có sự tham dự của đại diện các nhóm Gia đình Salêdiêng đang hiện diện ở Thái Lan, đó là: Dòng Salêdiêng Don Bosco (SDB), Dòng Con Đức Mẹ Phù hộ các Giáo hữu (FMA), Hiệp hội Đức Mẹ Phù hộ các Giáo hữu (ADMA), Cộng tác viên Salêdiêng (SSCC), Tình nguyện viên Don Bosco (VDB), Dòng Nữ tỳ Trái tim Vô nhiễm Đức Mẹ (SIHM), Dòng Con Đức Maria Nữ Vương (DQM), Dòng Nữ tu Đức Maria Nữ Vương Vô nhiễm Nguyên tội (SQM), Cựu học sinh Don Bosco và các cựu học sinh của các nhóm khác trong Gia đình Salêdiêng.

Cuộc họp diễn ra tại Nhà Tỉnh ở Bangkok và được điều phối bởi Cha Dominic Suphot Riungam, Đặc trách Gia đình Salêdiêng của Tỉnh dòng Thái Lan (THA).

Bên lề cuộc hẹn này, trong thời gian ở trong nước kéo dài khoảng một tuần, Cha Playà và Sư Huynh Nam đã đến thăm các công cuộc và trung tâm giáo dục-mục vụ khác của Gia đình Salêdiêng Thái Lan.

Chuyến thăm của Cha Playà và Sư Huynh Nam đã gây ấn tượng sâu sắc và đem đến sự khích lệ cho các thành viên của mười nhóm Gia đình Salêdiêng, khơi dậy lòng nhiệt tình của mọi người, cùng nhau làm việc vì lợi ích của giới trẻ ở Thái Lan, theo đoàn sủng của Thánh Gioan Bosco.

Nguồn: bosco.link/webzine/93763

Chuyển ngữ: Ban Truyền Thông SDB Việt Nam

 

Visited 91 times, 1 visit(s) today