Chuyến Viếng Thăm Sinh Động Truyền Giáo Của Cha Alfred Maravilla Tại Romani: “Chuẩn Bị Thành Lập Phụ Tỉnh”

(ANS – Bacău) – Từ Thứ Ba, ngày 19 tháng 3 đến Thứ Bảy, ngày 23 tháng 3 năm 2024, Cha Alfred Maravilla, Tổng Cố vấn Truyền giáo, đã thực hiện một chuyến thăm sinh động truyền giáo ở Romani. Chuyến viếng thăm được lên kế hoạch chủ yếu để Cha Maravilla có thể gặp hai nhà truyền giáo trẻ được gửi đến Romania vào tháng 9 năm ngoái, trong khoá Truyền giáo Salêdiêng lần thứ 154: Thầy Soosai Arputharaj, Saledieng Ấn Độ đến từ Tỉnh dòng Chennai, và Thầy Gioan Baotixita Nguyễn Việt Đức, đến từ Tỉnh dòng Saledieng Việt Nam, cả hai đều trong thời kỳ đào luyện. Trong chuyến thăm của mình, cha Tổng Cố vấn Truyền Giáo muốn đánh giá cùng với hai nhà truyền giáo và với cộng thể Bacău về sự hội nhập của hai nhà truyền giáo trong bối cảnh mới này.  Dựa trên thực tế này để phản ánh về những viễn cảnh tương lai của sứ mệnh Salêdiêng tại đất nước Romani.

Hai nhà truyền giáo còn nhận được sự quan tâm từ các hội viên Saledieng trong cộng thể cho đến việc giúp học ngôn ngữ và văn hóa Romani. Cha Maravilla lưu ý rằng “sự đón nhận tích cực ban đầu này là một bước rất quan trọng đối với dự án truyền giáo ở Romani được trình bày với cha Bề Trên Cả. Sự đồng hành hiệu quả này mở ra khả năng gửi các nhà truyền giáo khác trong tương lai”.

Khi đến thăm hai cộng đoàn Salêdiêng Bacău và Constanța, cha Tổng Cố vấn Truyền giáo cũng nhân cơ hội này có buổi gặp gỡ các hội viên Saledieng về việc chuẩn bị thành lập Phụ Tỉnh Romani và Moldova, đang trong giai đoạn chuẩn bị cuối cùng. Hiện có hai công cuộc đang hoạt động thuộc về Tỉnh dòng Đông Bắc Ý (INE).

Cha Marravilla nhấn mạnh: “Việc thành lập Phụ Tỉnh, được dựa trên khoản 159 của Hiến luật, cho thấy hy vọng về sự hiện diện trong tương lai của Saledieng, nhằm hỗ trợ đầy đủ cho sự hiện diện của chúng ta. Nhưng điều này cũng hàm ý cam kết của những hội viên trong Phụ Tỉnh trong việc phát triển một tầm nhìn chung và sau đó sẽ có các lựa chọn chiến lược cho sự tăng trưởng và phát triển sự hiện diện của chúng ta ở Romania và Moldova.”

Nguồn: https://www.infoans.org/es

Chuyển ngữ: Ngọc Toản SDB

 

Visited 79 times, 1 visit(s) today