CÁC SALÊDIÊNG DOMINICA THAM DỰ ĐẠI HỘI: THÚC ĐẨY TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG GIÁO DỤC VÀ TRUYỀN THÔNG.

Cộng Hoà Dominica – Trong ba ngày, từ 20 đến 23 tháng 10 năm 2023, tỉnh dòng Salêdiêng Dominica Antillas đã tổ chức Đại hội Giáo dục Truyền thông Salêdiêng lần III  với chủ đề: Thúc đẩy Trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục và truyền thông. Sự kiện được tổ chức tại trung tâm “Pinar Quemado” ở Jarabacoa. Trong lần đại hội này quy tụ hàng trăm nhà giáo dục, nhà truyền thông và chuyên gia công nghệ để thảo luận và khám phá tác động của AI đối với cuộc sống của các nhà giáo dục. Các diễn giả uy tín đã chia sẻ kiến ​​thức và quan điểm của họ về mối quan hệ giữa AI, giáo dục và truyền thông. Những bài chia sẻ này đã mang đến cho người tham dự rất nhiều kiến thức sâu sắc và giá trị về chủ đề đang rất nóng bỏng ngày nay.

Hugo Parada, chuyên gia công nghệ, có bài chia sẻ về chủ đề: “Tương lai của trí tuệ nhân tạo trong trường học”; Giáo viên Yamell Montero và cũng là nhà nghiên cứu trình bày chủ đề: “Trí tuệ nhân tạo và giáo viên”; Wilson Mateo, một người có tầm nhìn xa trong lĩnh vực này, khám phá với chủ đề: “Các cơ hội và thách thức của trí tuệ nhân tạo đối với nền giáo dục Dominica”; Lisy Cruz chia sẻ kinh nghiệm của mình về chủ đề: “Tạo nội dung bài giảng bằng trí tuệ nhân tạo”; Jesús Peña, chuyên gia công nghệ và giáo dục, đã có bài về “Việc sử dụng và lợi ích của Chat GPT trong giáo dục”; Edwin Santana, một nhà đạo đức công nghệ, đã nghiên cứu sâu về “Đạo đức và Trí tuệ nhân tạo”. 

Sự kiện còn có sự tham dự của cha giám tỉnh José Pastor Ramírez, cha Hugo Orozco Ủy viên Cố vấn Khu vực Liên Mỹ và cha Gildasio Mendes Tổng Cố vấn Truyền thông Xã hội Salêdiêng.

 

Nguồn: www.infoans.org

Chuyển ngữ: Ngọc Toản Sdb

Visited 39 times, 1 visit(s) today