Ban Đào Luyện Tỉnh Dòng Salêdiêng Don Bosco Việt Nam: Chương Trình Thường Huấn Quinquennium năm 2024

Từ ngày 15 -19/4/2024, tại Trung Tâm tĩnh tâm K’Long, Đức Trọng, Lâm Đồng, Ban Đào Luyện Tỉnh Dòng Salêdiêng Don Bosco Việt Nam, đã tổ chức Chương Trình Thường Huấn Quinquennium năm 2024. Thành phần tham dự gồm: Quý Linh Mục đã chịu chức trong thời gian 5 năm, quý Sư Huynh đã khấn trọn trong khoảng thời gian 5 năm. Đồng thời chương trình cũng mở rộng cho các anh em Salêdiêng khác muốn tham dự. Tổng cộng có 63 tham dự viên. Đồng hành với Quý Cha và Quý Sư Huynh trong đợt bồi dưỡng này có cha Giám Tỉnh Barnaba Lê An Phong, cha Uỷ viên Đào luyện Giuse Đỗ Đức Dũng.

Năm nay, để đáp ứng nhu cầu quan trọng của Tu Hội nói chung và của Tỉnh Dòng nói riêng, Ban Đào Luyện đã chọn đề tài cho khóa thường huấn là ĐỒNG HÀNH THIÊNG LIÊNG THỰC HÀNH, với sự hướng dẫn và chia sẻ của cha Micae Trương Thanh Tùng, SJ.

Nội dung chính của khoá học gồm có 3 phần. Phần 1 bàn về những khái niệm, những đặc điểm và quy luật của Đời Sống Thiêng Liêng, cũng như khảo sát những nét cốt lõi của Việc Đồng Hành Thiêng Liêng. Qua đó, các tham dự viên được cung cấp một khung quy chiếu rõ ràng, giúp hệ thống hoá những kinh nghiệm đã có và mở ra những sự hiểu biết mới trên bình diện lý thuyết.

Từ nền tảng quan trọng này, các tham dự viên được dẫn dắt qua phần thứ 2, nhấn mạnh đến bình diện thực hành liên quan đến đến Nội Dung và Phương Thức Đồng Hành Thiêng Liêng. Trong phần này, để đi đến các bước cụ thể của tiến trình Đồng Hành Thiêng Liêng, các tham dự viên được dẫn dắt để nắm bắt những kiến thức cần thiết về sư phạm Cầu Nguyện – Việc Xét Mình – Phân Định Tìm Ý Chúa; Việc Đồng Hành Qua Các Giai Đoạn Phát Triển Đời Sống Thiêng Liêng; và Đồng Hành Thiêng Liêng Qua Các Độ Tuổi Tâm Lý.

Sau khi tìm hiểu các kiến thức và kỹ năng căn bản của việc Đồng Hành trong đời sống Kitô hữu nói chung ở phần 1 và phần 2, phần thứ 3 của khoá học bàn về chủ đề đặc thù của việc Đồng Hành Thiêng Liêng trong tiến trình Đào Luyện của các Hội Dòng, cụ thể với các điểm sau: Khái quát Đồng Hành Thiêng Liêng trong Đào Luyện đời tu; Đồng Hành Thiêng Liêng chuyên biệt qua các chặng đào luyện đời tu và những kiến thức quan trọng liên quan đến Toà Trong và Toà Ngoài của Tu Sĩ trong hướng dẫn đời tu.

Xen kẽ các phần trình bày của cha Micae, các tham dự viên cũng có những khoảng thời gian để đặt câu hỏi từ kinh nghiệm thực tế và được cha trả lời, kèm theo những hướng dẫn mở rộng, giúp giải gỡ những thắc mắc.

Nhìn chung, khoá thường huấn đã đem lại những ích lợi nhất định, giúp các anh em Linh Mục và Sư Huynh Salêdiêng sở đắc những kiến thức quan trọng trong việc giáo dục và đồng hành với các bạn trẻ trong các môi trường Salêdiêng khác nhau.

Để tỏ lòng biết ơn Tỉnh dòng qua cha Giám tỉnh và cha Uỷ viên Đào luyện, và đặc biệt là cha Micae Trương Thanh Tùng, SJ, sau khi kết thúc Khoá Thường Huấn, cha Bartolomeo Nguyễn Quang Lâm Sơn đã thay mặt cho Quý Cha, Quý Thầy, nói lên những lời tri ân, đồng thời cha cũng không quên cám ơn Quý Cha và các nhân viên của Trung Tâm Tĩnh Tâm K’Long vì những hy sinh phục vụ hết mình, giúp cho những ngày thường huấn được diễn ra và kết thúc tốt đẹp.

Augustino Đỗ Phúc, SDB

 

 

Visited 271 times, 1 visit(s) today