Tin Salêdiêng vùng EAO: Cuộc họp của các nhạc sĩ và nhà soạn nhạc vùng EAO

EAO, ngày 4 tháng 12 năm 2023, Zoom — Vào ngày 1 tháng 12 năm 2023, 15 nhạc sĩ và nhà soạn nhạc từ khu vực Đông Á-Châu Đại Dương (EAO) đã có một cuộc họp online thông qua Zoom. Cuộc họp được Ban Truyền thông Salêdiêng triệu tập nhằm mục đích sinh động, cộng tác, kết nối và chia sẻ các nguồn liệu giữa các Salêdiêng và các thành viên của Gia đình Salêdiêng – những người sử dụng âm nhạc trong mục vụ giáo dục và rao giảng Tin mừng.

Cha Gildasio Mendes, SDB, Tổng Cố vấn về Truyền thông Xã hội, đã hoan nghênh những tham dự viên. Hiện diện trong cuộc họp không chỉ có các Salêdiêng và các đại biểu Truyền thông xã hội mà còn có cả các cộng tác viên giáo dân. Cha Mendes khuyến khích những người tham gia sử dụng âm nhạc một cách sáng tạo để truyền bá câu chuyện về Don Bosco và Tin Mừng. Ngài khuyến khích họ giúp đỡ Mục vụ Giới trẻ Salêdiêng hơn nữa thông qua việc sử dụng nghệ thuật, khiêu vũ và âm nhạc.

Các nhạc sĩ và nhà soạn nhạc đã xem xét kết quả cuộc khảo sát trực tuyến về mục vụ âm nhạc trong khu vực. Sau đó, họ chia sẻ những tác phẩm và kinh nghiệm âm nhạc của riêng mình. Cha Mendes cảm ơn những nỗ lực của họ và bày tỏ sự ngạc nhiên trước sự phong phú về mục vụ trong khu vực EAO.

Trong bài phát biểu bế mạc của mình, cha Mendes bày tỏ ước mơ tập hợp 200 nhạc sĩ và nhà soạn nhạc trở lên trên toàn thế giới vào năm tới, đồng thời khuyến khích những tham dự viên thu hút những người trẻ cũng quan tâm và tham gia vào mục vụ âm nhạc. Ngài mời họ sản xuất âm nhạc có sự tham gia của mọi người trong nhóm. Cuộc họp kết thúc với một số bước để những tham dự viên đào sâu tương quan và kết nối.

Nguồn: bosco.link/webzine/92055

Chuyển ngữ: Ban Truyền Thông SDB VN

 

Visited 52 times, 1 visit(s) today