Ý – Kinh Kính Mừng đơn sơ của Don Bosco đã khởi đầu Nguyện xá, tiếp tục mang lại hoa trái: tài liệu mới về Nguyện xá – Trung tâm trẻ Salêdiêng

(ANS – Rome) – Chính Don Bosco, trong Hồi ký Nguyện xá, kể lại việc Nguyện xá bắt đầu như thế nào vào ngày 8 tháng 12 năm 1841: “với một Kinh Kính Mừng đơn sơ”. Kể từ đó, đối với các Salêdiêng, việc cử hành lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội và việc ghi nhớ ngày khởi đầu Nguyện xá Salêdiêng là không thể tách rời. Tuy nhiên, đó không phải là một sự khởi đầu chính thức, đánh dấu ngày khánh thành các cơ cấu vật chất hay sự khởi động các chương trình làm việc, mà là việc thực hiện điều mà ngày nay chúng ta biết và gọi là “phong cách/tiêu chuẩn Nguyện xá”: một cuộc gặp gỡ mang tính Giáo dục – Rao giảng Tin mừng giữa Don Bosco và một cậu bé nghèo, đáp ứng những nhu cầu cụ thể của cậu bé và thăng tiến cậu một cách toàn diện thông qua “khoa sư phạm” của tình bạn. Tất cả những điều này là khởi đầu của điều mà chính Don Bosco lúc đó cũng không thể tưởng tượng được: Nguyện xá Salêdiêng.

Kinh Kính Mừng của Don Bosco đánh dấu nguồn gốc của một năng động lực từng bước tạo sự thúc đẩy cho tất cả các đề xuất và cách diễn đạt về Giáo dục – Mục vụ mà giới trẻ thời ngài cần đến. Do đó, phong cách/tiêu chuẩn Nguyện xá đã định hình thời đó và tiếp tục định hình cho đến ngày nay mọi công việc và sự hiện diện của Salêdiêng trên thế giới.

Thực ra, 182 năm sau, cùng một “Kinh Kính Mừng” và cùng một phong cách/tiêu chuẩn Nguyện xá, tiếp tục mang lại năng lượng và bản sắc cho đặc sủng Salêdiêng, một đặc sủng bao hàm những suy tư và cập nhật liên tục, không chỉ vì các công việc và sự hiện diện của Salêdiêng hay sự diễn đạt trung thực về những gì Don Bosco đã bắt đầu, nhưng cũng để chúng ta tiếp tục trung thành với ngài, đáp ứng những nhu cầu mới và hiện tại của giới trẻ.

Vì lý do này, vào ngày 8 tháng 12 năm 2023, Ban Mục vụ Giới trẻ Salêdiêng trình bày một suy tư cập nhật mới về Nguyện xá-Trung tâm trẻ Salêdiêng (2023). Đó là một tài liệu bắt đầu từ Khung Tham chiếu dành cho Mục vụ Giới trẻ (2014), được đổi mới và cập nhật có tính đến bối cảnh mới và thực tế mới của Tu hội Salêdiêng và giới trẻ.

Về vấn đề này, cha Tổng Cố vấn Mục vụ giới trẻ – cha Miguel Ángel García Morcuende nói rằng: “Chúng tôi muốn cung cấp một sự hiểu biết rộng rãi và cập nhật về Nguyện xá – Trung tâm trẻ. Chúng tôi muốn góp phần xác nhận, đổi mới và làm sống lại tính mới mẻ của Nguyện xá – Trung tâm trẻ này. Nguyện xá – Trung tâm trẻ, bắt nguồn từ ký ức đặc sủng của chúng ta, và làm cho tiềm năng giáo dục và rao giảng Tin mừng trở thành hiện thực”.

Tài liệu này là kết quả của một quá trình đối thoại, lắng nghe và tham khảo ý kiến với tất cả các Tỉnh dòng trong suốt một năm, khơi lên mối quan tâm ngày càng tăng đối với việc khởi động lại và đánh giá lại các công cuộc nào được xác định cụ thể là Nguyện xá-Trung tâm trẻ, cũng như việc khởi động lại và việc đánh giá lại tính độc đáo của Nguyện xác trong mọi công cuộc và sự hiện diện Salêdiêng.

Tài liệu này được cấu trúc thành bốn phần, trả lời cho những câu hỏi CÁI GÌ, AI, TẠI SAO và NHƯ THẾ NÀO liên quan đến Nguyện xá – Trung tâm trẻ Salêdiêng, cụ thể là: tính độc đáo của Nguyện xá Salêdiêng, cộng đoàn Giáo dục – Mục vụ, đề xuất Giáo dục Mục vụ và cuối cùng là hoạt động Mục vụ mang tính hệ thống của Nguyện xá – Trung tâm trẻ.

Trong tháng 10 và tháng 11, nội dung văn bản đã được trình bày tại các cuộc họp khu vực của các cố vấn Mục vụ giới trẻ các Tỉnh dòng. Các cố vấn tỉnh đánh giá cao tầm quan trọng của suy tư này, vì ở một số Tỉnh dòng, việc tái hoạt động Nguyện xá – Trung tâm trẻ đang trở nên cần thiết như một cách cụ thể để trải nghiệm những biên cương mới của đời sống người trẻ.

Văn bản có sẵn ở dạng PDF có thể chỉnh sửa bằng 5 ngôn ngữ: dgdonbosco-my.sharepoint.com/…/Etx2lMxOB8NKki3qTOQPOdkBt6klzc6VQuHQIlo1zpyHlQ

Vào Lễ Trọng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, giống như Don Bosco, với một Kinh Kính Mừng đơn sơ, chúng ta phó thác cho Chúa Giêsu Kitô và Mẹ của chúng ta nhiều bạn trẻ đang rất cần đến động lực Giáo dục – Mục vụ của Nguyện xá – Trung tâm trẻ Salêdiêng, và chúng tôi cung cấp tài liệu này để làm sáng tỏ những suy tư và thực tiễn mà chúng ta đã có, đồng thời khuyến khích những đề xuất mới và sáng tạo.

Nguồn: infoans.org/…/19711-italy-don-bosco-s-simple-hail-mary-that-started-the-oratory-continues-to-bear-fruit-the-new-document-on-the-oratory-salesian-youth-centre

Chuyển ngữ: Augustinô Đỗ Phúc, SDB

 

 

Visited 44 times, 1 visit(s) today