Ý – Cựu Học Viên Chính Thức Công Bố Đại Hội Đồng Thế Giới Ngoại Thường

       (ANS – Turin) – Sau khi được sự chấp thuận của Cha Bề Trên Cả Ángel Fernández Artime, Chủ Tịch Liên Đoàn Thế Giới Cựu Học viên Don Bosco đã chính thức công bố Đại Hội Thế Giới Ngoại Thường sẽ được tổ chức từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 10 năm 2024 tại Valdocco, Torino. Chủ đề của Đại hội lần này sẽ là: “Cùng nhau bước đi – Thay đổi để tiếp tục”. Chủ đề nêu bật những giá trị và nguyên tắc nền tảng đã hướng dẫn Don Bosco trong việc thiết lập đặc sủng và sứ mạng Salêdiêng với giới trẻ.

       Do những tình huống không lường trước của đại dịch Covid-19, Liên đoàn Cựu học viên thế giới đã không thể tổ chức Lễ kỷ niệm 150 năm quan trọng vào năm 2020 và tổ chức Đại hội thế giới thường kỳ vào năm 2021. Do đó, trong kế hoạch chiến lược của mình, Chủ tịch cảm thấy cần thiết triệu tập một Đại hội Thế giới ngoại thường, trong đó các Cựu học viên và bạn hữu của Don Bosco từ khắp nơi trên thế giới có thể “quy tụ để suy tư về quá khứ, phân định hiện tại và định hình tương lai”.

       Chủ tịch Liên đoàn Cựu học viên Don Bosco thế giới đã quyết định triệu tập Đại hội đồng thế giới ngoại thường trong cuộc họp cấp vùng tại Việt Nam.

       Đại hội thế giới ngoại thường là lời đáp trả trực tiếp đối với kế hoạch chiến lược cho giai đoạn 2021-2027, trong đó vạch ra tầm nhìn cho tương lai của các cựu học viên Don Bosco. Các cựu học viên và những người bạn của Don Bosco sẽ có cơ hội tuyệt vời để đóng góp ý tưởng và hiểu biết của họ, giúp định hình con đường tương lai và đảm bảo sự liên tục của Hội.

       “Những điều ngoài ý muốn liên quan đến đại dịch Covid-19 đã ngăn cản chúng ta đến với nhau để kỷ niệm 150 năm thành công của mình – Cựu học viên phát biểu – Đại hội đồng Thế giới này là một dịp đặc biệt để tôn vinh di sản phong phú của chúng ta, bày tỏ lòng quý trọng quá khứ và tạo nền tảng vững chắc cho một tương lai tươi sáng hơn. Ngoài việc mừng lễ kỷ niệm 150 năm của chúng ta, dù đã trôi qua, ăm nay gia đình Salêdiêng sẽ kỷ niệm 200 năm giấc mơ 9 tuổi của Don Bosco, giấc mơ đã khởi sự kế hoạch đời sống của ngài”.

       Chuyển ngữ: Lm. Fx. Quốc Kỳ , Sdb

Visited 16 times, 1 visit(s) today