Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong Tháng 11: Cầu cho các Kitô hữu tại Á Châu

Đức Thánh Cha mời gọi phát huy tinh thần đối thoại, cổ xúy hòa bình và sự hiểu biết lẫn nhau tại lục địa Á Châu.

(Vatican – 03.11.2017) – Tòa thánh mới phổ biến video thông điệp của Đức Thánh Cha để nêu ra ý chỉ cầu nguyện trong tháng 11 này. Trong thông điệp, Đức Thánh Cha mời gọi: “Chúng ta hãy cầu nguyện cho các Kitô hữu tại Á Châu, để họ biết làm chứng cho Tin Mừng bằng lời nói cũng như bằng hành động. Xin cho mọi Kitô hữu biết phát huy tinh thần đối thoại, cổ vũ hòa bình và tăng thêm sự hiểu biết lẫn nhau, đặc biệt đối với các anh chị em thuộc các tôn giáo bạn”.

Video thông điệp này do Cha Frederic Fornos, SJ phát hành, và sẽ được quảng bá rộng rãi trong vài ngày tới. Thông điệp được chuyển ngữ qua 10 thứ tiếng và được đăng tải trên các kênh: Youtube; Facebook; Twitter và Instagram. Vào ngày 08/11, Đức Thánh Cha sẽ phát đi lời hiệu triệu, mời gọi chúng ta tham gia ngày cầu nguyện thế giới trên mạng. Cha Frederic đã nói: “Tôi xin mời các anh chị em tín hữu tham gia vào mạng lưới cầu nguyện với Đức Thánh Cha, với ý chỉ cầu nguyện mà Đức Thánh Cha đã đưa ra hàng tháng. (xem video của Đức Thánh Cha trên website http://thepopevideo.org/en.html).

Ý chỉ cầu nguyện Sa-lê-diêng của chúng ta trong tháng 11 này cũng tương thích với sứ điệp của Đức Thánh Cha. Riêng tờ Cagliero số phát hành tháng 11 cũng kể lại câu chuyện của anh Akash Bashir, cựu học viên Don Bosco tại Pakistan. Anh đã chết như một vị tử đạo. Vào ngày 11/11, chúng ta sẽ kỷ niệm cuộc xuất phát truyền giáo Sa-lêdiêng lần đầu tiên.

Bài viết của Thông tấn xã Sa-lê-diêng
Văn Hào, SDB chuyển ngữ


Visited 2 times, 1 visit(s) today