Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong Tháng 1/2018: Các tôn giáo thiểu số ở Châu Á

Những người Kitô hữu và các tôn giáo thiểu số khác ở các nước Châu Á có thể tự do thực hành đức tin của mình trong bối cảnh đa văn hóa và tôn giáo.

“Những người Kitô hữu và các tôn giáo thiểu số khác ở các nước Châu Á có thể tự do thực hành đức tin của mình trong bối cảnh đa văn hóa và tôn giáo”, đó là ý định cầu nguyện của Đức Thánh Cha Phanxicô trong tháng 1 năm 2018 đã được truyền bá khắp thế giới nhờ Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Thánh Cha.

Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Thánh Cha giải quyết những thách thức mà nhân loại phải đối diện và hỗ trợ sứ mệnh của Giáo Hội. Chúng ta cầu nguyện và làm việc để đáp ứng những thách thức của thế giới mà Đức Thánh Cha xác định theo ý định hàng tháng, trong khi việc đi vào một con đường thiêng liêng được gọi là “con đường của trái tim”

Lời cầu nguyện sau đây nhằm ủng hộ ý định của tháng này được dựa  trên các nhận xét của công chúng về Đức Thánh Cha vào lễ thánh Stephan năm 2016.

Bằng cách chọn sự thật, Chúa Kitô đã trở nên đồng thời là nạn nhân của màu nhiệm về sự hiện diện của ma quỉ trên trần gian – nhưng Ngài đã chiến thắng… Ngày hôm nay Giáo hội đang trải qua cuộc bách hại trầm trọng ở những nơi khác nhau, cho đến thử thách lớn nhất về tử đạo… Có bao nhiêu anh chị em chúng ta sống niềm tin mà bị lạm dụng, bạo lực và bị ghét vì Chúa Giêsu… Chúng ta muốn nghĩ về họ và gần gũi họ bằng tình cảm của chúng ta, bằng lời cầu nguyện của chúng ta và bằng  nước mắt của chúng ta.

Khi chúng ta đọc lịch sử của những thế kỷ đầu tiên, ở Roma, chúng ta đã biết được về sự tàn bạo đối với các Kitô hữu. Ngày hôm nay cũng có một tàn ác như vậy, và với số lượng lớn hơn so với các Kitô hữu. Hãy tạo ra một khoảng trống trong trái tim của chúng ta đối với Con Thiên Chúa… Chúng ta hãy làm mới lại niềm vui và dũng cảm để bước theo Ngài cách trung tín là sự hướng dẫn duy nhất của chúng ta,  bền chí trong đời sống để có sự chú tâm vào Tin mừng và từ chối tâm địa của các nhà cai trị thế giới nay. Amen – Cha Blazek SJ.

Phạm Chỉ, SDB chuyển ngữ


Visited 1 times, 1 visit(s) today