Vatican – Cha Mosese Vitolio Tui, một linh mục Salêdiêng Don Bosco người Samoa được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Tổng giáo phận Samoa-Apia

(ANS – Vatican) – Vào thứ Tư ngày 12 tháng 6 năm 2024, Văn phòng Báo chí Tòa Thánh thông báo rằng Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm cha Mosese Vitolio Tui, một linh mục Salêdiêng Don Bosco làm Tổng Giám mục Tổng giáo phận Samoa-Apia, ở Samoa. Hiện tại, ngài đang giữ chức vụ Linh mục Chánh xứ của giáo xứ “Thánh Phaolo” ở Massey, Giáo phận Auckland, New Zealand, với tư cách là Cố vấn tỉnh của Tỉnh dòng “Đức Mẹ Phù hộ các Giáo hữu” của Úc-Thái Bình Dương (AUL), và là Bề trên của phụ tỉnh Thái Bình Dương trong Tỉnh dòng AUL.

Cha Mosese Vitolio Tui sinh ngày 9 tháng 11 năm 1961 tại Apia, Samoa. Năm 1986, ngài vào nhà tập Salêdiêng ở Lysterfield, Australia, và vào năm 1987 ngài khấn dòng lần đầu tiên. Ngài khấn trọn đời ngày 8 tháng 12 năm 1992, ngài được thụ phong linh mục vào ngày 3 tháng 12 năm 1994 tại Alafua, Samoa, do đó trở thành người Salêdiêng Samoa đầu tiên.

Khi phục vụ trong các cộng đoàn khác nhau của Dòng Don Bosco ở AUL, ngài giữ các chức vụ sau: quản lý và giáo viên ở Alafua, Samoa (1995); Cố vấn địa phương ở Oakleigh, Victoria, Australia (1996); Cố vấn địa phương, hiệu trưởng và phó giám đốc ở Alafua (1997-2006); Giám đốc và Tập sư ở Suva, Fiji (2006-2009); Giám đốc, Hiệu trưởng Nhà trường và cha xứ, quản lý ở Salelologa, Samoa (2009-2017); Giám đốc và cha xứ giáo xứ “Thánh Phaolô”, Massey, Giáo phận Auckland, New Zealand (2018-2022); trở lại Salelologa, làm Giám đốc (2022-2023); và từ năm 2023, như đã đề cập, ngài là linh mục quản xứ giáo xứ “Thánh Phaolo” ở Massey, New Zealand.

Đối với Tỉnh dòng AUL, ngài là Cố vấn tỉnh (2009-2015 và từ 2022 đến nay) và bề trên phụ tỉnh Thái Bình Dương (từ 2022 đến nay).

Nguồn: infoans.org/…/21392-vataican-samoan-salesian-fr-mosese-vitolio-tui-appointed-metropolitan-archbishop-of-samoa-apia

Visited 81 times, 1 visit(s) today