Tuần 1 MV – Ngày thứ hai: Ý nghĩa của “Niềm Hy vọng”

Hy vọng là một nhân đức hết sức quan trọng trong cuộc sống của con người. Chúng ta không thể sống mà không có niềm hy vọng. Không có nó, chúng ta sẽ chết về cả thể xác, tình cảm và tâm linh nữa. Sống là Hy vọng.

Giáo lý của Giáo hội Công giáo số 1817 có viết: Niềm Hy vọng là nhân đức đối thần, nhờ đó, chúng ta khao khát  Nước  Trời  và  sự  sống  vĩnh  cửu  như  hạnh  phúc  đời mình,  khi  tin  tƣởng  vào  các  lời  hứa  của Đức Ki-tô  và  phó thác vào ơn trợ lực của Chúa Thánh Thần chứ không dựa vào sức mình.  “Ta  hãy  tiếp  tục  tuyên  xưng  niềm  hy  vọng  của chúng  ta cách vững vàng vì Đấng đã hứa  là Đấng  trung  tín” (Dt  10,23  ). “Thiên Chúa  tuôn  đổ  đầy  tràn  ơn Thánh Thần xuống  trên  chúng  ta,  nhờ Đức Giê-su Ki-tô Đấng Cứu Độ chúng ta. Như vậy, một khi nên công chính nhờ ân sủng Đức Ki-tô, chúng ta được thừa hưởng sự sống đời đời như chúng ta vẫn hy vọng” (Tt 3, 6-7). Niềm hy vọng Ki-tô giáo đảm nhận và làm hiện thực niềm hy vọng của dân được chọn, một dân đã khởi đầu với tổ phụ Áp-ra-ham, người đã được Thiên Chúa thực hiện lời hứa của Người nơi I-xa-ác, và là người đã được Thiên Chúa thử thách qua việc đòi dâng hiến người con một của mình làm của lễ dâng lên cho Thiên Chúa. Thánh Phao-lô trong thư gởi tín hữu Rô-ma đã nói về ông Áp-ra-ham: “Mặc dầu không còn gì để trông cây, ông vẫn trông cậy và vững tin, do đó ông đã trở thành tổ phụ nhiều dân tộc” (Rm 4,18)

Dân Do Thái, khởi đầu từ Áp-ra-ham, là một “dân của niềm hy vọng”. Thật tuyệt vời khi chúng ta cầm lấy cuốn Kinh thánh, đọc các Thánh vịnh và suy gẫm về những sứ điệp của niềm hy vọng ở trong đó. Nhiều Thánh vịnh nói về niềm hy vọng này. Chẳng hạn Thánh vịnh 131, 2-3:

“Hồn con, con vẫn trước sau
Giữ cho thinh lặng, giữ sao thanh bình.
Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ,
Trong con, hồn lặng lẽ an vui.
Cậy vào Chúa, Ít-ra-en ơi,
Từ nay đến mãi muôn đời muôn năm.”

Có gì an bình hơn là hình ảnh một trẻ thơ nằm trong vòng tay của người mẹ? Các vịnh gia đã nói với chúng ta rằng chỉ trong Thiên Chúa, chúng ta mới có được sự an bình còn hơn thế nữa vì Ngài như một người mẹ luôn biết chăm sóc con cái của mình: “Cậy vào Chúa Ít-ra-en ơi, từ nay đến mãi muôn đời muôn năm”. Thiên Chúa chính là Đấng mang lại cho chúng ta sự an bình thực sự.

Câu hỏi suy tư / Hành động / Dấn thân

  • “Niềm Hy vọng” có ý nghĩa gì đối với bản thân tôi?

Thắp lên một ngọn nến

Chúng ta hãy cầu nguyện

Lạy Chúa, xin thương nhìn đến đoàn dân của Chúa luôn đặt trọn niềm tin nơi Ngài. Xin kiện cường tâm hồn của những ai luôn hy vọng nơi Ngài. Xin ban ơn can đảm cho những ai bị vấp ngã vì những lỗi lầm của họ. Trong mùa Vọng thánh thiện này, xin Chúa hướng dẫn họ đến gần Ngài hơn trong niềm hy vọng nhờ qua quyền năng của Chúa Thánh Thần, để một ngày kia, họ biết mở miệng tán dương những hành vi cứu độ từ ái của Chúa trong nước vĩnh cửu của Ngài. Amen.

 

Visited 2 times, 1 visit(s) today