Tu Nghị Tỉnh của Tỉnh Dòng Salêdiêng Thái Lan – Campuchia – Lào

Hua Hin, Thái Lan, ngày 28 tháng 4 năm 2024 — Tu nghị Tỉnh của Tỉnh dòng Thái Lan – Campuchia – Lào (THA) được tổ chức từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 4 với vị điều hành hành viên là Cha Peter Niphon Sarachit và chủ trì là Cha Anthony Boonlert Panetatthayasai, Giám Tỉnh THA. Tu Nghị có chủ đề là “SAY MÊ CHÚA GIÊSU KITÔ, HIẾN THÂN CHO NGƯỜI TRẺ”. Chủ đề đã được chuẩn bị trong 6 tháng qua.

Có tổng cộng 36 thành viên được bầu chính thức. Có 8 người khác được mời làm quan sát viên. Trong số 8 người tham gia này, có đại diện của từng nhóm Gia đình Salêdiêng ở Thái Lan, như FMA, SIHM, DQM, SQM, ASC, VDB, ADMA và các cựu học sinh.

Tu Nghị Tỉnh nhằm mục đích cống hiến những đóng góp có giá trị cho Tổng Tu Nghị 29 (TTN 29) sẽ diễn ra tại Valdocco, Turin vào năm 2025. Những người tham gia Tu Nghị Tỉnh đã làm việc về 3 lĩnh vực cốt lõi do TTN 29 đề xuất, đồng thời đây cũng là cơ hội để khám phá và suy ngẫm về việc sinh động và quản trị của Tu hội, tìm cách củng cố mối tương quan với giáo dân và Gia đình Salêdiêng, tiếp tục làm việc cùng nhau vì hạnh phúc và tương lai của giới trẻ.

Tỉnh Dòng Salêdiêng Thái Lan (THA) được thành lập vào tháng 8 năm 1927. Từ khởi đầu khiêm tốn cách đây 97 năm, hiện nay tỉnh THA có 100 hội viên cư trú tại 16 nhà trải rộng trên 3 quốc gia, cố gắng phục vụ những người nghèo nhất trong số những người nghèo. Họ trở thành những sứ giả của tình yêu và niềm hy vọng cho những người trẻ nghèo được hiện thực hóa thông qua Trường học (14), Giáo xứ (08) , Nhà đào luyện (4) và Nhà nội trú (2).

Nguồn: bosco.link/webzine/94421 

Visited 124 times, 1 visit(s) today