Trung ương – Phiên họp cuối cùng của Ban Tổng Cố Vấn do Đức Hồng Y Fernández Artime chủ trì

(ANS – Rome) – Công việc của phiên họp mùa hè của Ban Tổng Cố Vấn dòng Salêdiêng Don Bosco đã bắt đầu vào Thứ Hai ngày 10 tháng 6, đây là phiên họp cuối cùng do Đức Hồng Y Ángel Fernández Artime chủ trì với tư cách là Bề trên Cả. Trong bảy tuần làm việc, cho đến ngày 26 tháng 7 tới, nhiều phiên làm việc đã được lên kế hoạch nhằm đồng hành, hướng dẫn và điều hành toàn thể Hội Dòng, cũng như chuẩn bị cho một số giai đoạn quan trọng trong tương lai gần, chẳng hạn như việc kết thúc nhiệm vụ của cha A.F.Artime với tư cách là Bề Trên Cả và Tổng Tu nghị 29 của Dòng (GC29).

Trong phiên họp mùa hè này, những điều sau đây được lên kế hoạch:

– Đồng hành với 8 Giám tỉnh hoặc bề trên Á Tỉnh mới được bổ nhiệm trong khóa học định hướng dành riêng cho họ;

– Việc bổ nhiệm sáu Bề trên mới (Paraguay – PAR; Hàn Quốc – KOR; Colombia-Medellín – COM; Trung Ý – ICC; Ấn Độ-Dimapur – IND; Châu Phi – AGL);

– Chia sẻ báo cáo về 20 chuyến thăm ngoại thường trong đó có chuyến thăm Việt Nam;

– Nghiên cứu về các chuyến thăm chung (Team Visit) tới các khu vực Đông Á-Châu Đại Dương, Châu Phi-Madagascar và UPS.

Về phần mình, Tổng Cố vấn đào luyện – cha Ivo Coelho sẽ trình bày những kết luận về việc sửa đổi Ratio, để đi đến việc phê chuẩn; trong khi đó Cha Phó Bề Trên Cả Don Stefano Martoglio sẽ trình bày kết luận về chủ đề “Hướng dẫn của Ban Tổng cố vấn” và những đề xuất khả thi cho Quy chế của GC29.

Và các Ủy viên của Ban Tổng cố vấn khác cũng sẽ trình bày những việc được thực hiện trong những tháng gần đây trong lĩnh vực tương ứng của họ.

Hơn nữa, theo truyền thống, chúng ta cũng sẽ nói về việc phân bổ việc hỗ trợ cho sứ mệnh truyền giáo và điểm đến của các nhà truyền giáo mới; và các vấn đề về kinh tế cũng sẽ được thảo luận và giải quyết.

Ngoài ra, trong dịp này, chúng ta cũng sẽ tổ chức mừng Lễ Tri Ân truyền thống đối với Bề Trên Cả vào ngày 24 tháng 6, và một vài ngày tĩnh tâm ở Subiaco.

Nguồn: infoans.org/…/21421-rmg-work-begins-in-the-last-plenary-session-of-the-general-council-chaired-by-card-fernandez-artime

Chuyển ngữ: Augustinô Đỗ Phúc, SDB

 

 
Visited 78 times, 1 visit(s) today