“Tình huynh đệ như men nồng rượu mới”

Tĩnh tâm năm của Tỉnh Dòng SDB Việt Nam

       Sáng thứ Bảy ngày 23/07/2022, tại trung tâm tĩnh tâm Don Bosco K’Long, cha Giám Tỉnh Barnaba Lê An Phong, SDB đã chủ tế thánh lễ kết thúc tuần tĩnh tâm năm, đợt thứ tư của Tỉnh Dòng Salêdiêng Don Bosco Việt Nam.

       Đợt tĩnh tâm diễn ra từ ngày 17 đến 23/7 với 51 hội viên tham dự. Chủ đề được cha giảng phòng Giuse Nguyễn Xuân Quang, SDB chia sẻ trong tuần tĩnh tâm là về Tình huynh đệ: “Tình huynh đệ như men nồng rượu mới, dân thánh Ngài cùng chia sẻ an vui” (Thánh thi Kinh Chiều, thứ Sáu tuần III).

       Đợt tĩnh tâm thứ nhất từ ngày 29/5 đến 4/6/2022 và đợt thứ hai từ ngày 8 đến 14/6/2022 tại Trung tâm K’Long do cha Phanxico Xavie Trần Công Phán, SDB làm cha giảng phòng. Đợt thứ ba từ ngày 3 đến 9/7/2022 tại tu viện của các nữ tu Biển Đức tại Thủ Đức, Tp. HCM, cha giảng phòng là cha Giuse Nguyễn Xuân Quang, SDB. Và đợt tĩnh tâm năm cuối cùng dành cho các hội viên khấn tạm sẽ diễn ra tại trung tâm K’Long từ ngày 6 đến 12/8/2022 do cha Phêrô Nguyễn Tấn Tới, SDB làm cha giảng phòng.

       Xin Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria Phù Hộ và cha thánh Gioan Bosco ban những ơn lành cần thiết giúp cho các hội viên SDB sống ơn gọi thánh hiến Salêdiêng cách tròn đầy và hạnh phúc.

       Ban Truyền Thông SDB