Thứ Sáu sau Tuần Bát Nhật Giáng Sinh

CHÚNG TÔI ĐÃ GẶP
Ga 1,43-51

Khi ấy, Ðức Giêsu quyết định đi tới miền Galilê. Người gặp ông Philípphê và nói: “Anh hãy theo tôi”. Ông Philípphê là người Bétxaiđa, cùng quê với các ông Anrê và Phêrô. Ông Philípphê gặp ông Nathanaen và nói: “Ðấng mà sách Luật Môsê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp: đó là ông Giêsu, con ông Giuse, người Nadarét”. Ông Nathanaen liền bảo: “Từ Nadarét, làm sao có cái gì hay được?” Ông Philípphê trả lời: “Cứ đến mà xem!”

Ðức Giêsu thấy ông Nathanaen tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: “Ðây đích thật là một người Ítraen, lòng dạ không có gì gian dối.” Ông Nathanaen hỏi Người: “Làm sao Ngài lại biết tôi?” Ðức Giêsu trả lời: “Trước khi Philípphê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi.” Ông Nathanaen nói: “Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ítraen!” Ðức Giêsu đáp: “Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa.” Người lại nói: “Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.”

SUY NIỆM

Nathanael hỏi Chúa Giêsu, “Ngài đã gặp tôi ở đâu?”

Niềm tin của người Kitô hữu cho biết rằng, Thiên Chúa là Đấng sáng tạo nên chúng ta, Đấng đã biết chúng ta từ trong lòng Mẹ, Thánh Inhaxiô còn dạy rằng Thiên Chúa không ngừng sáng tạo nên chúng ta. Niềm tin này căn cứ vào chính việc làm vẫn đang tiến triển của Thiên Chúa để khuyến khích và an ủi chúng ta. Sau tất cả, chúng ta không thể sống cuộc sống của mình mà không có ơn trợ giúp vô biên của Thiên Chúa.

Là mẹ của bốn đứa con, tôi phải làm việc chăm chỉ để không phải quá lo lắng. Đấng Tạo Hóa đã biết điều này của tôi, và ngài luôn trợ giúp tôi để tăng thêm niềm tin và giảm bớt những nỗi sợ hãi của tôi.

Trong một chuyến đi gần đây đến một ngôi trường để thăm một một vị linh mục mà tôi biết. Tôi than thở với nỗi sợ hãi khi đang bay mà không có những đứa con của tôi, ngài mỉm cười, khoăn tay và nhẹ nhàng nhắc nhở tôi: “Thiên Chúa đã giữ bạn trong bàn tay của mình”. Tôi mỉm cười và thầm nói lời cầu nguyện và tạ ơn.

Chúa Giêsu biết Nathanael ngay cả trước khi Nathanael đã nghe nói về Ngài, và cũng thế, Chúa Giêsu biết chúng ta trước khi chúng ta biết Ngài. Chúa Giêsu biết điều gì trong lòng chúng ta hơn cả chính chúng ta biết mình. Ngài biết chúng ta cần gì, điều đó sẽ cho chúng ta niềm xác tín rằng, ngài ở bên chúng ta luôn mãi.

Hãy nhớ rằng, sự an ủi này dễ nói hơn là làm đối với người mẹ hay lo lắng như tôi, nhưng có lẽ hôm nay, chúng ta có thể cố gắng để nhớ rằng, Thiên Chúa không chỉ biết chúng ta, mà còn giúp chúng ta, chăm sóc cho chúng ta, yêu thương chúng ta. Mỗi giây phút của cuộc sống, chúng ta luôn được gìn giữ trong bàn tay của Thiên Chúa.

Molly Meyer Freeman năm 87, ’88 MBA
Gia Thi, SDB chuyển ngữ


Visited 1 times, 1 visit(s) today