Thứ Hai sau Chúa Nhật 3 Thường Niên

VÀO NHÀ MỘT NGƯỜI MẠNH
Mc 3,22-30

Khi ấy, những luật sĩ từ Giêrusalem xuống nói rằng: “Ông ấy bị quỷ Bêendêbun ám”, và nói thêm rằng: “Chính nhờ tướng quỷ mà ông ấy trừ quỷ”. Khi đã gọi họ lại, Chúa Giêsu phán bằng dụ ngôn rằng: “Xatan lại trừ Xatan làm sao được? Nếu một nước mà tự chia rẽ nhau, thì nước đó tồn tại làm sao được? Vậy nếu Xatan dấy lên chống đối với chính mình và tự phân tán, thì nó không thể đứng vững được mà phải diệt vong. Chẳng ai có thể vào nhà một người khoẻ mạnh và cướp của y, nếu không trói được y trước đã, rồi sau mới cướp phá nhà y. Quả thật, Ta bảo các ông hay, mọi tội lỗi và mọi lời phạm thượng của con cái loài người sẽ được tha hết, nhưng kẻ nào nói phạm đến Chúa Thánh Thần, sẽ muôn đời không bao giờ được tha: nó mắc tội muôn đời”. Ðó là vì họ nói “Người bị thần ô uế ám”.

SUY NIỆM

“Nếu một nước tự chia rẽ, nước đó không thể đứng vững được.”

Những lời của Đức Giêsu trong Tin mừng hôm nay nói đến sự chia rẽ thường xảy ra trong kinh nghiệm của con người. Trong ngày cầu nguyện cho Việc bảo vệ các Thai nhi, chúng ta thật đáng tiếc khi 45 năm qua kể từ hợp thức hóa luật phá thai ở đất nước này, người ta có thể coi như việc chia rẽ lớn nhất của con người ngày nay.

Chúng tôi thương tiếc cho những sự sống đã bị lấy mất trước khi chào đời, những người mẹ và người cha cảm thấy bị ép buộc vào quyết định này do thiếu sự hỗ trợ, gia đình tan rã, và thứ văn hóa chống lại nhân phẩm con người. Khi chúng ta xem món quà của cuộc sống có thể phá hủy đi, chúng ta cũng bỏ qua phẩm giá những thai nhi và những người mà chúng ta cảm nhận là khác biệt – chúng ta trở thành một vương quốc bị chia cắt với chính mình, một vương quốc không thể đứng vững được.

Thật dễ dàng để trở nên chán nản khi chứng kiến ​​nhiều tội ác chống lại sự sống con người trong xã hội chúng ta. Từ khi bắt đầu sứ vụ sống động vì mục đích cá nhân, tôi đã khám phá ra nhu cầu liên lỉ để làm thăng tiến giá trị của mình, bằng cách thu hút sức mạnh từ những chứng tá ​​của người khác trong cuộc đời mà tôi đang xây dựng một nền văn hoá sự sống.

Những người như vậy đang ở xung quanh chúng ta. Hành động của họ khích lệ và nhắc nhở chúng ta làm thế nào để sống thống nhất trong Vương Quốc Thiên Chúa. Trong cuộc sống của tôi, tôi tìm thấy sức mạnh trong mẹ tôi, những người rất yêu thương chăm sóc cho bà ngoại của tôi đang đau bệnh; nơi người cha của tôi, người luôn trân trọng sự hiện diện của ông nội với trọn trái tim của ông ấy; và nơi người chồng tôi, người kiên nhẫn và cố gắng để chịu đựng sự điên cuồng khao khát mang thai của tôi.

Khi chúng ta tiếp tục đấu tranh để bảo vệ những thai nhi – để bảo vệ cho tất cả sự sống – điều quan trọng là hãy nhớ rằng, chúng ta không thể đứng vững nếu chúng ta không hiệp nhất. Điều quan trọng là chúng ta dựa vào Thiên Chúa và thu hút sự khích lệ từ những gương sáng của những người mà Thiên Chúa đặt vào cuộc sống của chúng ta mỗi ngày.

Khi chúng ta gia nhập vào cộng đồng sự sống này, khi chúng ta hiệp nhất để mang lại Vương quốc Thiên Chúa và bày tỏ sự chăm sóc kiên nhẫn và chính đáng cho tất cả những người dễ bị tổn thương, chứng tá của chúng ta sẽ làm cho người khác cảm động.

Jen Wandor ’14
Gia Thi, SDB chuyển ngữ


Visited 1 times, 1 visit(s) today